Høringssvar vedrørende Organisering af Fremtidens Fritidstilbud

Oprettet: 1. maj 2015
Svarnummer:
986

Indsendt af

Sidse Zimmermann

Postnr.

2300

By

København

Høringssvar

Jeg er mor til en dreng, der starter på Islands Brygge skole og dermed også fritidshjem efter sommer, og jeg er bekymret for at hans kommende fritidshjemsliv. Jeg synes, at det er beskæmmende, at Københavns Kommune vil presse en 1:1-løsning ned over Islands Brygge skole, når situationen omkring skolen, der i forvejen er presset på grund af markant øgede børnetal, er så uafklaret. Min dreng starter i en årgang med syv spor; det er rigtig mange børn samlet på et sted, som vil have stor gavn af et fritidstilbud adskilt fra skolen. Derved bliver der tale om et fritidstilbud frem for blot en forlængelse af skoledagen.
Det er en ekstrem dårlig investering at forringe forholdene for børnene og køre stordrift ved at presse dem ind på et fritidshjem med mere end 500 børn. Meget forskning har kunne påvise, at en indsats i de tidlige år har stor individuel psykologiske konsekvenser senere i livet, men også positive samfundsøkonomiske konsekvenser. Det vil sige, at det er både økonomisk og etisk gavnligt at satse på små børn – blandt andet ved at skabe nærvær ved at bibeholde de mindre fritidshjem.
Kære politikere, brug fornuften, prøv at sætte jer i børnenes sted og lad være med at lave om på det, der kan være med til at øge værdien i børnenes hverdag – nemlig et varieret fritidstilbud på Islands Brygge

Få nyt om høringer

Abonnér