Høringssvar vedrørende Organisering af Fremtidens Fritidstilbud

Oprettet: 2. maj 2015
Svarnummer:
1011

Indsendt af

René Sommer Lindsay

Postnr.

2100

By

København Ø

Høringssvar

Jeg har ved den tidligere høring indsendt en længere høringssvar med forslag til struktur for Lundehusskolens fritidstilbud. En del af dette svar vil derfor være gentagelser, men for at gøre det kort og klart:

RYAC, Skrammel, Græshoppen og Søgård bør bevares som fritidshjem.
Institutionerne bør organiseres som selvejende.

INTEGRATION - DEN EGENTLIGE UDFORDRING
“Det er afgørende, at den utilsigtede sociale og etniske opdeling imellem fritidstilbudene omkring Lundehusskolen nedbrydes i en ny samlet fritidsorganisation. Vi er åbne over for, at
fritidsorganisationen organiseres som selvejende”.

Dette var udvalgets kommentarer til netop Lundehusskolens udfordringer. Det viser, at der er kommet en forståelse for de konkrete forhold på Lundehusskolen, der har et spraglet opland men fungerer som en reel folkets skole, der bringer børn med mange forskellige baggrunde sammen. Fritidshjemmene formår desværre ikke tilsvarende at samle både høj og lav men er socialt og etnisk opdelte.

Ressourcestærke forældre vælger Lundehusskolen, fordi der er fantastiske fritidshjem som Skrammellegepladsen, RYAC og Emdrup Søgård som ved deres kultur og pædagogik er unikke – og kulturbærende. Ordet kulturbærende vil jeg gerne fremhæve, fordi det er stærke kulturbærende og kulturskabende fritidstilbud, som understøtter det implicitte politiske ønske om bedre integration.

Jeg mener også, det er vigtigt, at Lundehusskolen nedbryder den nuværende sociale og etniske opdeling, som man ser i fritidshjemmene. Udfordringen som både forvaltning og politikere skal anerkende er, at det er utrolig meget nemmere at integrere ressourcesvage børn i et godt tilbud, end det er at integrere ressourcestærke børn i et dårligt tilbud. Mange ressourcestærke forældre lader sig ikke integrere. De vil i stedet vælge skolen fra, hvis de bliver “tvunget” over i det mindst attraktive fritidshjem. Det vil ikke gavne nogen. Udnyt i stedet den lange tradition der er for stærke selvejende fritidstilbud og organiser dem med de tidligere kommunale institutioner som ét samlet fritidstilbud.

BEVAR DET KULTURBÆRENDE

Søgård, RYAC og Skrammel er kulturbærende institutioner, som Lundehusskolen skal udnytte, så godt og så længe skolen kan. Hele styrken ved institutioner som Emdrup Søgård, Skrammel og RYAC er, at de er kulturskabende og kulturbærende. På Søgård og RYAC kan man bogstaveligt gå fra 0-13 år. Og på Skrammel kan et “majbarn” på 5 år være tæt på de 10-årige, der bygger huse og passer have og dermed lige så stille få den kultur, som hører til institutionerne ind under huden. Hvis man derimod har gået 4 år på (et nyt og større) Lunden og skal skifte til Skrammel, vil meget af det fritidsliv, der foregår på institutionen ikke give nogen mening. Det er integrationen der er hele styrken. Lad være at smide den væk.
RYAC spiller en helt særlig rolle i Ryparken, hvor mange unge rødder har et samlingspunkt og et holdepunkt i institutionen. RYAC oppebærer det sociale og kulturelle liv i Ryparken, og er en af de ting, der får udefrakommende til at vælge Ryparken til. At nedlægge fritidshjemmet ville bryde med en velfungerende integration, der

FORSLAG TIL ALTERNATIV IMPLEMENTERINGSPLAN
- Dette forslag hidrører fra den oprindelige høring i februar. I det omfang et fritidshjem tvinges til lukning foreslår jeg Lunden -

Her er et positivt bud på, hvordan en nytænkning af fritidsstrukturen både kan bevare de små fritidshjem og samtidig kan styrke Lundehusskolen som folkeskole og – netop som I ønsker – hjælpe til at gøre den til forældrenes førstevalg.

Skab en stor skole med liniefag og liniefritidshjem fra 0. klasse
En stor institution på Lundehusskolen vil være en forringelse i forhold til i dag. Vi kan godt opnå en tættere integration mellem skolen og fritidshjemmet inden for de nuværende rammer – og på fritidshjemmenes præmisser.

Tænk alternativt. Fritidshjemmene kan godt organiseres under én hat. Formålet skal bare være at holde fast i den kvalitet, der er i mangfoldigheden. Lad alle fritidshjemmene bevare deres unikke kultur, og gør Lundehusskolen til en mangfoldig folkeskole, hvor man vælger sine liniefag allerede fra 0. klasse.

Dem der elsker friluftsliv med dyr får både undervisning og fritidshjem på RYAC. Hovedparten af tiden på skolen, men med særlige lektioner og hele forløb på RYAC og i naturparken. Dem der ønsker at blive “mesterbyggere” får både undervisning og fritidshjem på Skrammel. Emdrup Søgård og Græshoppen kunne samles og fokusere på sundhed og bevægelse med de store boldbaner. Lunden kunne udnytte placeringen på skolen til at dyrke den faglig fordybelse.

Børnene (og forældrene) kunne vælge en linie fra 0. klasse og har så mulighed for at forfølge en interesse gennem hele skoleforløbet – både i liniefag og i fritidsaktiviteter på institutionerne. De vil også have bedre mulighed end i dag for at skifte mellem de attraktive pasningstilbud, da der vil være en logisk kobling til læringsmål og temaer inden for de enkelte linier. Lundehusskolen kunne være et godt tilbud både til de bogligt stærke, de naturinteresserede, dem der vil hamre søm og dyrke sport. Og ved at samle det under én ledelse kan man i dialog med skolen også give børnene de bedste muligheder for at udleve deres potentialer.

Lav fire linier til de (normerede) fire spor, men én (fri) fritidshjemsleder
Lundehusskolen er normeret til at have fire spor. Disse spor behøver ikke være tro kopier af hinanden. Udnyt den volumen der er i en stor skole til at gøre det mere mangfoldigt frem for at forsøge at pakke mangfoldigheden ned i én institution på skolen.

En skoleleder. Fire spor. Fire liniefag.

En fritidstilbudsleder. Fire liniefritidstilbud:
1. Sundhed og bevægelse (Emdrup Søgård og Græshoppen)
2. Mesterbygger (Skrammel)
3. Friluftsliv og naturfag (RYAC)
4. Heldagsskole (Lunden)

Der kan fint være én leder for de fire linier, som Lundehusskolens fremtidige fritidstilbud skal understøtte. Det bør være en leder af en selvejende institution, da erfaringen i området er, at de selvejende institutioner er dygtigst til at opbygge en stærk kultur, der netop dyrker særligheden og mangfoldigheden.

NOTE TIL BUDGETTET
Det fremgår af budgettet, at forvaltningen forventer en anlægsøkonomi på 22,6 mio. kr. og at det vil afføde en nettodriftsreduktion på 0,3 mio. kr. Det forekommer indlysende uklogt at foreslå en så omfattende strukturændring for en så beskeden besparelse. Lad dog være med at ødelægge noget, der virker, på så spinkelt et grundlag.

Få nyt om høringer

Abonnér