Høringssvar vedrørende Organisering af Fremtidens Fritidstilbud

Oprettet: 30. april 2015
Svarnummer:
811

Indsendt af

Pia Shorty

Postnr.

2500

By

Valby

Høringssvar

Høringssvar, fritidstilbud til lykkebo skole:

Jeg har 2 børn på lykkebo skole og mine børn går for tiden på hver deres fritidshjem. Min ældste datter har snart været 4 år på lykkebo fritidshjem og min yngste datter har været 2 år på fritidshjemmet St. vigerslevgård.

Jeg har læst jeres forslag til fremtidige fritidstilbud for vores skole og jeg håber at kunne påvirke dette i en mere positiv retning – for alle børn på lykkebo skole har fortjent det bedste fritidstilbud.

St.vigerslevgård:
Vi har et fritidshjem som er i særklasse nemlig st. vigerslevgård. Her trives alle børn. I skal sørge for at give dette fritidshjem en særklasse i jeres endelige beslutning.
Her har personalet en fantastisk kultur og et engagement som er helt særegent. Dette er en unik institution som man kun kan ønske at der var flere af. Personalet strækker sig rigtigt langt for at give det bedste de kan til børnene. Dette ser man bl.a. ved:
* stort pædagogisk engagement som smitter af fra leder til pædagoger til medhjælpere og studerende. Der tænkes pædagogiske tanker ind i lege, spil og aktiviteter, så man gang på gang bliver imponeret.
* De har meget få fuldtidsansættelser – det ser ud til at de sparer på personalet frem for børnenes aktiviteter. Og de har været igennem mange sparerunder.
* Vi mærker ikke noget til sygefravær
* Man stiller rimelige krav til forældrene.
* Inklusion – dette klarer de fantastisk.
* De har slidt deres ”fritterbus” op ved at køre vores børn på mange ture.

Inklusion: Her kan alle børnene slappe af, for personalet er meget gode til at inkludere de børn der fylder lidt mere ved at introducere dem til de rammer der er gældende for alle børn. De børn der ellers kan være voldsomme i skolen, får ikke lov til at være udad-reagerende i samme grad på fritidshjemmet. Dette er til glæde for både dem og deres kammerater.

Fritidshjemmet har slidt deres ”fritterbus” op ved at køre børn til mange ture og aktiviteter. Vores mindste datter har i de sidste 2 år være på utallige ture til bl.a. svømmehal og skøjtehal. De har været super gode til at veksle imellem ture og aktiviteter og har altid kunne rumme at tage en mindre gruppe på tur efter skift. (Jeg håber de får en ny bus for det har de fortjent.)

Lykkebo:
Vores andet fritidshjem har derimod en mere broget karakter. Det er kun få år siden at lykkebo fritidshjem var under skærpet tilsyn pga. div. utilstrækkelige forhold og svigt. Fritidshjemmet har i mellemtiden endelig fået deres egen afdelingsleder, men opbygning af en god kultur og ordentlige forhold på en børneinstitution er en process der kan tage mange år. Man siger at det tager 1 år eller mindre at nedbryde en god institution, men det tager 7-8 år at opbygge den. Lykkebo fritidshjem har mange år tilbage hvor de skal opbygge institution.
Vi har bemærket flg.:
* Der er og har i de sidste 4 år været mange nye ansigter på lykkebo fritidshjem, mange med fuldtidsansættelser.
* Vi har igennem tiden bemærket skiftende lange fraværsperioder imellem personalet.
* Ledelse og informationsniveau har været mangelfuldt inden de sidste efterår får egen afdelingsleder. Dette er under opbygning.
* Ringe forældre engagement. Forældrerådet har været sat sammen med børnehavens forældreråd. Ved de 2-4 årlige møder har informationen og indflydelsen været sparsom. (Jeg har selv deltaget i dette råd i 2 år uden at kunne påvirke noget som helst)
* Dårlig inklusion – vores erfaring er at der altid har været børn som fik lov til at fylde meget til gene for de mange almindelige børn.
* Børn på lykkebo fritidshjem kommer sjældent på tur.

Inklusion:
På lykkebo fritidshjem har de udfarende børn fået lov til at fylde for meget på bekostning af de mindre udfarende. Det har ofte været de almindelige børn der har skulle stå for skud, når der er blevet afreageres.

Vores store datter har i hendes 4 år på lykkebo fritidshjem være på meget få ture. Vi har fået mange begrundelser for dette, f.eks. tid til ture eller urolige børn man ikke kan stole på. Ture med en mindre gruppe i fx. ”fritterbus” har vi ikke kunne overtale dem til tidligere. Vores datter bemærker for kort tid siden, at hun kun har kørt med lykkebos fritterbus én gang, en kold regnfuld efterårs/vinter-dag, hvor hun var blevet våd og kold og her fik lov til at køre med hjem fra valby parken.

-------

Vi bor i et villakvarter som ligger lige op ad lykkebo skole. Vi har indtil nu været glade for skolen, men vi kan se at det er langt de færreste beboere i vores område som vælger den skole som de ellers hører til. Dette skyldes gamle forhold og et dårligt ry som er hæftet ved skolen og lykkebo fritidshjem. Vi oplever en skole med en dygtig ledelse og et godt lære-team. De lytter og sætter ind med div tiltag for at afhjælpe de udfordringer der findes på en folkeskole i dag, såsom reform, inklusion og inklusion. (Det sidste fylder meget!)

Her på vores villavej er vi blot 2 familier der har valgt lykkebo skole. Her er i alt 9 familier der har folkeskolebørn, vi har tilsammen 19 folkeskolebørn og det er altså kun 3 af børnene der går på Lykkebo skole. De fleste har valgt privatskolen Byens skole. Der er altså mange potentielle skolebørn i vores villakvarter som ligger lige op ad lykkebo skole. En af de store årsager til deres fravalg er fritidshjemmets ry. Når beboere har haft dårlige erfaringer i flere årtier, så er det meget svært at opbygge tilliden igen. Vi lytter til vores naboer, som videregiver deres erfaringer. f.eks. har vi hørt om forældregruppen, der endte med at tage deres børn ud fra lykkebo fritidshjem for at passe dem på skift. I vores forældregruppe har vi også haft vores at slås med. Dette mundede bl.a. ud i en periode med skærpet tilsyn.

Når vi skal vælge skole, så vælger vi en pakkeløsning med skole og fritidstilbud som kan fungere for familien. Man lægger vægt på at skolen kan håndtere mange forskellige børn, og at de kan lære dem alle noget. Man lægger vægt på at der er fokus på læring og at man kan lære på alle niveauer også de børn der er læringsparate og dygtige til at tage imod. For fritidshjemmene er det vigtigt at der er plads til alle børn uden at der er nogen der skal lige overlast. Børnene skal kunne føle sig trygge og velkomne og have et godt tilbud til at kunne slappe af med div. aktiviteter efter skolen. Der skal være et godt tilbud til alle de børn der er der.

I år er der truffet beslutning om at det er alle 0'te klasse børn der skal starte på lykkebo fritidshjem og at st. vigerslevgård derfor ikke skal have nogen børn. Det er der en del børnefamilier der er kede af, bl.a børn, der har ældre søskende på st. vigerslevgård. Fritidshjemmet har et dårligt ry, som har været ved fritidshjemmet så længe at det bliver meget svært at slippe af med.
Jeg har mødt forældre til kommende skolebørn, der fortæller mig at de nu vil søge med lys og lygte for at få deres børn i privatskole, fordi de skal starte på lykkebo fritidshjem og ikke har haft mulighed for at komme på st. vigerslevgård. Det er meget skidt.

Jeg bemærker at der i jeres materiale og fra høringssvar lægges vægt på at man tager i betragtning at der netop er brugt en del penge på at ombygge lykkebo fritidshjem og tidligere lykkebo børnehave.
Men det har alle dage været forkert at bygge børnehave og vuggestue på skolens grund, mens man har placeret fritidshjemmet længst væk, midt i et rækkehus kvarter. Lykkebo fritidshjem er under udbygning, men der bliver ikke tilført m2. For at få plads til flere børn har man taget m2 fra legepladsen og fjernet et træværksted. Fritidshjemmet har et begrænset areal, som er indhegnet med trådnet. Dette areal er ikke blevet større, men alligevel foreslås det uvirkelige at der skal være plads til mere end 300 børn. Dette er meget urealistisk, det kan aldrig kan lade sig gøre! Der bliver udvidet fra ca 90 pladser til ca 130 og der er ikke m2 til mere.

St. vigerslevgaard har et hus og udearealer som fungerer rigtigt godt. Udearealerne grænser op til vigerslevparken som man er gode til at bruge. Det vil være meget ærgeligt hvis man ikke skal bruge dette hus til fritidshjem fremover. Det vil også være en skam, hvis ikke vores fritidstilbud kan være tæt på vigerslevparken som jo ligger tæt på lykkebo skole.

En samling af Lykkebo skoles fritidshjemspladser på lykkebo fritidshjem på kærskiftevej, vil få alvorlige konsekvenser for optaget på lykkebo skole. Dette vil betyde at endnu flere børnefamilier vil fravælge skolen. Det vil være et uanstændigt fritidstilbud.

Jeg vil anbefale flg.:

Opret nyt fritidshjem st. vigerslevgård på grunden med nyttehaverne overfor skolen på højsagervej. Dette fritidshjem skal bygges op med st. vigerslevgårds ledelse og personale. Lad dem opbygge og udvide fritidshjemmet gradvist til at optage flere børn og ansætte personale som passer ind i deres kultur.

Behold matriklen st. vigerslevgaard som bygning 2 til fritidshjemmet.
Alternativt (hvis matriklen skal anvendes til klub) opret ny bygning til fritidshjemmet ved vigerslevparken, som en bygning 2 som de på skift kan benytte. Vi er så tæt på naturen, så det vil være en skam ikke at have dele af fritidshjemmet tæt på parken med natur og boldbaner.

Flyt børnehaven og vuggestuen over til grunden på hørskiftevej, som ændres til børnehave og evt. vuggestue.

Få iværksat tiltag for at få de lokale børn tilbage til den folkeskole som de hører til. Det dårlige ry skal slettes. Gennemfør om nødvendigt en afvikling eller solid omstrukturering af Lykkebo fritidshjem, så det dårlige ry kan blive slettet.

Find anvendelsesmuligheder for børnehavens bygninger og grund til skolen og eller fritidshjemmet.

Udvid klubben på st. vigerslevgård, så de kan benytte hele huset og optage flere børn i klubtilbud.

Alle børn i vigerslev har fortjent det bedste fritidstilbud.
Dette kan I give dem på st. vigerslevgård.
Dette vil give Valby en stærkere lykkebo skole med en optimal fordeling af børn fra forskellige hjem og baggrunde.
Vision: Lykkebo skole kan igen blive kvarterets foretrukne skole.

Få nyt om høringer

Abonnér