Høringssvar vedrørende Organisering af Fremtidens Fritidstilbud

Oprettet: 1. maj 2015
Svarnummer:
897

Indsendt af

Peter Gocht-Jensen

Virksomhed / organisation

Skrammellegepladsen/Lundehusskolen

Postnr.

2100

By

Kbh. Ø

Høringssvar

Med det reviderede forslag for Lundehusskolens fritidstilbud, der aktuelt er i høring, vil antallet af matrikler være ændret i forhold til nu.

PÅ den baggrund, synes det mærkeligt, at man anbefaler en ny struktur og opdeling i hhv. fritidshjem og centre. De nuværende institutioner er i dag velfungerende og attraktive tilbud som også formår at tiltrække ressourcestærke familier.
Skoledistriktet er præget af stor social diversitet og for at bryde den sociale arv, er det essentielt at man i folkeskolen fortsat formår at fastholde det ressourcestærke element.

Skrammellegepladsen er et helt unikt sted, der formår at være noget for både stærke og mindre stærke børn og familier.
Interaktionen mellem frit og klubbørn på samme matrikel har stor pædagogisk betydning. Store og små lærer af hinanden og spejler sig i hinanden. Omgivelserne er grønne og fantastiske og der er noget for enhver smag - hvad enten man er til træarbejde i værkstedet, leg i dukkekrogen eller havearbejde.
Også klubbørnene finder glæde i at få tildelt et lille hus med tilhørende have, som passes forår og sommer.

Som frit-barn ser man op til de store og stoltheden i de nye klubbørns øjne er ubeskrivelig.

Jeg er overbevist om, at færre børn vil droppe ud af fritidstilbuddene fra integrerede institutioner i forhold til hvis de er opdelt i hhv. frit og klub. Det er i overgangene, at faren for frafald er størst.

Skrammellegepladsen er selvejende og bør forblive det! Kun sådan fastholdes engagementet og følelsen af ejerskab blandt personale og forældre. Og Skrammellegepladsen skulle gerne fortsat være attraktivt for dygtige, engagerede medarbejdere.

Jeg kan på ingen måde se gevinsten ved en evt. kommunalisering - tværtimod!

De nuværende institutioner er allerede i forskellige velfungerende netværk og det virker f.eks. vanvittigt, at splitte RYAC op i forskellige enheder med hvert sit netværk.
Det gamle ordsprog "If it ain't broke don't fix it" er også aktuelt i denne sammenhæng.
Men da 1:1 princippet synes at vægte højt i kommunal sammenhæng, må et netværk af selvejende institutioner være at foretrække.

Lunden har sin helt egen historie og egen population. Jeg tror, at børnene fra Lunden ville profitere af at blive fordelt blandt de øvrige institutioner, der både har en mindre skæv social fordeling samt flere attraktive område og aktiviteter at byde på.

ALTSÅ: Bevar Skrammellegepladsen som selvejende institution med både fritidshjem og klub og lad den danne netværk med andre selvejende institutioner.

Få nyt om høringer

Abonnér