Høringssvar vedrørende Organisering af Fremtidens Fritidstilbud

Oprettet: 1. maj 2015
Svarnummer:
990

Indsendt af

Pernille Bendix

Virksomhed / organisation

Pakhuset

Postnr.

2700

By

Brønshøj

Høringssvar

Brønshøj 1. maj 2015

2. runde af høringssvar fra Pakhuset i Brønshøj vedr. Fremtidens Fritidstilbud

Vi har bemærket, at der i den ændrede model er foreslået fritidsinstitution på to matrikler, hhv Præstekærs og Brønshøj Skoles. I tråd med vores første høringssvar vil vi gerne understrege, at vi ser den værdifulde fritidspædagogik truet, når den skal afholdes i samme rammer, som der holdes skole.
Derfor er den foreslået inddragelse af Præstekærs matrikel - under de givne omstændigheder – rart at se. Vi er dog fortsat bekymrede for de børn, der ikke får plads her men på Brønshøj Skoles matrikel, og det er derfor vores udtalte ønske og anbefaling, at når vores børn endelig har fri fra skole, så fortsætter de ikke i klasserne.
Vi ønsker, at der på Brønshøj Skole indrettes tilstrækkelige selvstændige faciliteter, der fremmer den frie, kreative leg og et eget miljø, evt. på Brønshøj Skoles ”gamle skole”. Vi ser det stadig som en kvalitet, at børnene får et miljøskifte og en lille spadseretur med frisk luft.

Vi har noteret os, at det anbefales, at institutionen organiseres som selvejende – i tråd med den nuværende organisering af Præstekær. Det huer os.

Med venlige hilsner
på vegne af bestyrelsen for Pakhuset
Pernille Bendix

Få nyt om høringer

Abonnér