Oprettet: 19. august 2013
Svarnummer:
3

Indsendt af

Ove Larsen

Virksomhed / organisation

Miljøpunkt Nørrebro

Postnr.

2200

By

København N

Høringssvar

Skybrudskonkretisering – høringssvar fra Miljøpunkt Nørrebro vedr. Ladegårdsåen (Åboulevard-varianten i skybrudskonkretiseringen)

Miljøpunkt Nørrebro anbefaler, at kommunen vælger Masterplan 1 (Sct. Jørgens Sø) sammen med Åboulevard-varianten (Ladegårds Å).
Kombinationen af de 2 løsninger vil have nogle tekniske fordele frem for de andre planer.
I. Kombinationen vil skabe maksimal buffer-kapacitet lokalt i oplandet og dermed:
a) Minimere behovet for de meget dyre underjordiske skybrudsrør, der ikke skaber nogen kvalitet for byen i hverdagen, dels i selve åens og søens forløb men muligvis også nedstrøms på Vesterbro.
b) Fremtidssikre mod stigende havniveau som følge af klimaforandringer. Stigende havniveau vil gøre det stadig vanskeligere at aflede vandet gennem store skybrudsrør direkte til havet.
II. Kombinationen vil nedbringe behovet for at lede forurenet vand til Sct. Jørgens Sø ved de store skybrud, fordi meget vand kan opmagasineres i Ladegårdsåens profil og i trafik-skybrudstunnel.
En af udfordringerne i Masterplan 1 (Sct. Jørgens Sø) er netop, at der ikke kan ledes for meget forurenet vand til den fredede sø.
Åbningen af Ladegårdsåen og tunnelløsning skal gennemføres som trafik(frednings) og byrumsprojekt, der løser en lang række alvorlige udfordringer for bydelen. Derfor er det helt rimeligt, at forvaltningen vurderer, at det først og fremmest skal vurderes som et trafikinfrastruktur-projekt.
Fra et lokalt og borgernært perspektiv må vi dog holde fast i, at den altoverskyggende udfordring er Bispeengbuen-Ågade-Åboulevarden, der virker som en fysisk barriere og har alvorlige sundhedsmæssige og byrumsmæssige konsekvenser. Kun en samtænkning af Skybrudsplan for Vesterbro og Ladegårds Å og Københavns kommunes andre rammeplaner vil gøre planen til en succes.
Skybrudsplanen bør under alle omstændigheder implementeres og sættes i sekvens, så en senere vedtagelse af Åboulevard-varianten som infrastruktur-projekt i den kommende borgerrepræsentation ikke går glip af de ’væsentlige synergier’ til skybrudshåndtering, som forvaltningen nævner.
Kommunen bør derfor være forsigtig med at bevilge milliarder til de meget store skybrudstunneller over Frederiksberg og Vesterbro, da man så samtidig fjerner et vigtigt argument for en grøn omstilling af byen.
I stedet bør man plukke de langt billigere og lavt hængende frugter først, der også vil give kvalitet i hverdagen for borgerne: Grønne skybrudsboulevarder, lommeparker og åbne vandløb.

Få nyt om høringer

Abonnér