Oprettet: 25. august 2013
Svarnummer:
6

Indsendt af

Niels Jarler

Postnr.

1363

By

København K

Høringssvar

Opdeling af Indre By i to forskellige skydbrudsplaner

Min bekymring angår opdelingen af København i skybrudsoplande på tværs af eksisterende administrative grænser, nærmere bestemt på indlemningen af kvarteret, der afgrænses af Nørre Voldgade – Gyldenløvesgade – Nørre Søgade – Gothersgade i skybrudsplanen ”Konkretisering af skybrudsplan for Vesterbro/Ladegårds Å. Kvarteret (nogen gange omtalt som Nansengade-kvarteret eller Nørre Vold-kvarteret) hører ellers administrativt til Indre By i alle andre sammenhænge.

Jeg er bekymret for at flytningen af området på tværs af Københavns almindelige administrative grænser vil skabe problemer i det videre arbejde
Allerede nu kan vi se at denne "flytning" af området har konsekvenser i forbindelse med høringsprocessen. Hvis man eksempelvis på Købehavns Kommunes høringsportal blivhoert.dk, hvor borgerne skal kunne finde aktuelle planer til høring i deres lokalområde, sorterer i de lokalplaner, der er til høring i Indre By (http://www.blivhoert.kk.dk/bydel/indre-christianshavn) vises dokumentet ”Konkretisering af skybrudsplan for Vesterbro/ Ladegårds Å” ikke, skønt væsentlige dele af Indre By altså indgår i denne plan. Borgere fra området, der bruger kommunens høringsportal til at orientere sig i aktuelle høringer i deres lokalområde, har således i praksis været afskåret fra at se dokumentet.

Tilsvarende, hvis man ser under høringer på Indre By Lokaludvalgs hjemmeside (http://indrebylokaludvalg.kk.dk/forum/forummer/sidste-nye-horinger) er dette dokument heller ikke medtaget. Begge steder er det kun ”Konkretisering af skybrudsplan Indre By”, der er medtaget.

Det virker i det hele taget besynderligt, at denne del af Indre By indgår i skybrudsoplandet Ladegårdsåen fra hvilket området er fuldstændigt adskilt af Sortedamssøen.
At det ikke er meningsfuldt at behandle denne del af Indre By som en del af løsningen skybrudsoplandet Ladegårdsåen fremgår ikke mindst af at konkretiseringen slet ikke lader denne del af Indre By indgå i en samlet løsning for skybrudsoplandet: i både Masterplan 1 og Masterplan 2 arbejdes der med en helt isoleret løsning for området, der lader afvandingen ske mod søen i Ørstedsparken.

Da denne løsning ikke synes at have nogen forbindelse til de øvrige initiativer i ”Konkretisering af skybrudsplan for Vesterbro/ Ladegårds Å”, burde det ikke være et problem at ”flytte” området administrativt til skybrudsoplandet Indre By. På den måde, ville det kunne sikres at fremtidige administrative og demokratiske processer når ud til de borgere og myndigheder, der bliver berørt af planen.

Få nyt om høringer

Abonnér