Høringssvar vedrørende Organisering af Fremtidens Fritidstilbud

Oprettet: 30. april 2015
Svarnummer:
806

Indsendt af

Mille Nordstrand

Postnr.

2720

By

Vanløse

Høringssvar

Høringssvar vedrørende fremtidens fritidstilbud Rødkilde Skole.
"Bliv hørt"
- må være titlen på mit høringssvar, for udgangspunktet er at vores børn skal blive set og hørt.
Jeg må som forælder fortælle at min bekymring for forslaget går på at jeg frygter en kvalitetsforringelse af indholdet af mine børns hverdag. Vi er som familie i den heldige situation at vores datter kan gå til fritidsaktiviteter i fritidshjemstiden. Hvert efterår får hun et kursuskatalog med et stort udbud af aktivitetshold indenfor motion, krea, musik, kultur eller natur. Det har været en kæmpe gave til hele familien at vores datter har været til fritidsaktiviteter når hun bliver hentet kl. 16-16.30. Tilbuddene er gratis og dermed inkluderende i forhold til de privatøkonomiske forhold nogle familier skal prioritere ud fra. Derudover oplever vi et engagement og nærvær fra stedets faste medarbejdere som vi værdsætter højt.
Der har igennem en del år været en tendens til at det selvejende fritidscenter har haft en større søgning og venteliste end KKFOen. Når jeg hører hvad andre forældres prioritering er til den selvejende institutions fordel, er det nærværet og kvaliteten af aktiviteter der trækker, samt strukturen der betyder at 0. Klasses børn får en blid begyndelse. Der er i BEllahøj Fritidscenter en solid økonomisk styring der år efter år har leveret kvalitet, som børn og forældre nyder glæde af hver dag. Så lad kvaliteten blive den afgørende faktor og konverter KKfoen til selveje med det råderum det giver for reel brugerinddragelse gennem bestyrelser, størst mulig selvforvaltning af budgetlægning og en tradition for høj kvalitet i børnehøjde.
Bevar fritidshjemmet i fysisk regi, der så vidt muligt er adskilt fra skolen. Bellahøj fritidscenter er godt placeret i forhold til skolen, men giver den frihed at aktiviteter kan holde liv over en længere periode, uden at alt skal pakkes sammen og låses inde. Bevar muligheden for et rammeskift for de børn der har haft en udfordrende dag i skolen. Bevar muligheden for at børn med særlige udfordringer kan blive i folkeskoleregi fordi de kan få lov til et fritidsliv i de nære og overskuelige rammer det giver at være spredt udover flere matrikler i nærhed af skolen.
Lad os blive hørt.
Med håbefuld hilsen
Mille Nordstrand

Få nyt om høringer

Abonnér