Høringssvar vedrørende Organisering af Fremtidens Fritidstilbud

Oprettet: 30. april 2015
Svarnummer:
830

Indsendt af

Merete Klepp

Virksomhed / organisation

NB4

Postnr.

2200

By

København N

Høringssvar

I det fremlagt forslag fremgår, at de nuværende 42 fritidshjempladser skal forblive fysisk i Den Grønne Giraf (DGG), dog organisatorisk tilhørende en samlet fritidshjemsenhed hvoraf størsteparten af pladserne foreslås placeret i Rabalder. Det vil betyde et fritidshjem placeret over tre matrikler, idet Rabalder i forvejen er fordelt på to bygninger beliggende tæt på Rådmandsgade Skole.
Som klyngeleder for NB4 påpeger jeg det uhensigtsmæssige i, at man bibeholder 42 fritidshjemspladser i DGG med tilhørsforhold i Rabalder. Dels er afstanden mellem DGG og Rabalder over de først forelsåede 100m, hvilket betyder en lang vandring frem og tilbage for børn under 10 år i trafikerede og uoverskuelige gader, når de skal deltage i aktiviteter i lokalefællesskab på skolen eller i Rabalder. Dels er det uhensigtsmæssigt, at to organisatoriske adskilte enheder skal dele bygningsmasse og udendørsarealer.
Defor peger jeg på én af to løsninger:
1. Enten skal man lade DGG´s nuværende 42 fritidshjempladser forblive som fritidshjemspladser i DGG som de er nu således, at DGG forbliver en integreret institution for 0-10 års børn. Dette fordrer to pædagogiske ledere i samarbejde med skolen.
2.Eller man skal flytte de 42 fritidshjemspladser organsiatorisk og fysisk fra DGG til Rabalder, renovere og udvide Rabalders bygninger evt. med udvidelse i bygninger tættere på skolen.
Dette fordrer én pædagogisk leder i samarbejde med skolen.

Den nuværende fritidshjemsafdeling i DGG holder til huse i en gammel og utidssvarende bygning. Ved at rive denne del af DGG ned, kan man opføre en nyere, større og tidssvarende bygning til 0-5 års børn.
I Baldersgade 5-7 ligger Bifrost 0-5 års institution i bygninger af meget ringe og utidssvarende kvalitet på en lejet grund. Der er tilknyttet en udflytterdel der hver dag kører 50 km hver vej til Spanager. Lejemålet i Baldersgade 5-7 udløber i 2019.
I et større perspektiv kunne man lade vær med, at fornye lejelmålet i Baldersgade,og flytte hele Bifrost inklusive udflytterdel til Rådmandsgade 1-11.
I begge løsningsforlag peger jeg på, at fritidshjemmspladserne forbliver i klyngen.

Få nyt om høringer

Abonnér