Høringssvar vedrørende Organisering af Fremtidens Fritidstilbud

Oprettet: 1. maj 2015
Svarnummer:
906

Indsendt af

Martin Jacobsen og Julie Thorsted

Virksomhed / organisation

forældre

Postnr.

2400 - Bellahøj Fritidscenter

By

København NV

Høringssvar

Kære medlemmer af Børne- og Ungdomsudvalget og BUF

Det reviderede forslag for fritidsinstitutionerne tilknyttet Rødkilde Skole indebærer, at det fremtidige fritidstilbud skal fordeles på Bellahøj Fritidscenters (BFC) tre matrikler og KKFO’s matrikel på skolen. Derudover foreslås det, at BFC skal organiseres som en KKFO.

Min dreng på 7 år er skiftet fra KKFO Rødkilden efter 3 måneder til den selvejende Bellahøj Fritidscenter (BFC). Da jeg både kender KKFO Rødkilden og BFC, føler jeg mig kvalificeret som bruger, til at sammenligne de to institutionsformer med et forslag til et fremtidigt fritidstilbud.

I BFC er der kortere fra tanke til handling, det vil sige, at der hurtigere arrangeres aktiviteter, fleksibelt efter børnenes behov. Den mulighed og det engagement har jeg slet ikke oplevet i KKFO Rødkilden til trods for at de økonomiske rammer efter sigende skulle være de samme. Det finder jeg tankevækkende, når BFC med de mange hverdagsinitiativer kontinuerligt har overskud på budgettet hvert år. Dermed ser jeg ikke bare BFC som rentabel i forhold til børnenes behov for udfoldelse men også rent økonomisk.

Generelt set er det dokumenteret, at medarbejdere i små institutioner har færre sygedage end medarbejdere i store. Jeg tænker, at det hænger sammen med, at medarbejdere i mindre institutioner generelt set har et større engagement og føler større ansvar for børn og arbejde. Der kan gå mange penge spildt i stress og anden sygdom, såfremt personalet skal omorganiseres til brug på flere matrikler dagligt.

Derudover har pladsbetingelserne naturligvis også betydning for sygdomsfraværet, både for børn og voksne. Da KKFO’er har flere børn pr m2 end selvejende institutioner, virker det som et tilbageskridt at skulle gøre BFC til en KKFO. Generelt set må man antage at sygdomsramt personale har mindre overskud til omsorg og til at understøtte børnenes individuelle personlighedsudvikling. Der er i forvejen skåret på antallet er personale i de københavnske institutioner de sidste år.

En så velbjerget kommune som Københavns Kommune burde være sit ansvar bevidst og investere i byens børn i form af mulighed for pædagogisk kvalitet med plads til forskellighed og plads til udfoldelse. Jeg oplever på alle måder at det vil være et tilbageskridt og uambitiøst vælge KKFO-løsningen for BFC, så mit forslag er naturligvis at bevare BFC som selvejende institution. Jeg mener også, at de KKFO og BFC må fungere separat, hvad angår nuværende personale, da det tager langt tid at opbygge en ny pædagogisk linje med en unik kultur, og at man risikerer at miste et topengageret personale i BFC ved en sammenlægning. Samtidig foreslår jeg, at børneopdelingen bibeholdes, således at forældrene kan ønske forskellige fysiske rammer på hhv. KKFO og BFC.

I forhold til klubbørn, mener jeg, at det er meget vigtigt, at dette tilbud fortsat er fysisk placeret på Rødkilde Skole eller BFC. Det er vigtigt, at børnene har et sted at komme i nærområdet, og at de ikke vælger tilbuddet fra på grund af utryghed med ukendte børn og pædagoger i fjerne lokaliteter. Resultatet kan blive ensomhed og utryghed hjemme i en al for ung alder. At BFC og KKFO Rødkilden ville kunne fortsætte med separate fritidsklubber ville dog give kontinuerlig voksenkontakt i trygge og kendte rammer, så det er naturligvis den foretrukne løsning.

Tak for jeres tid
Med venlig hilsen
Julie Thorsted, forældre på BFC

Få nyt om høringer

Abonnér