Høringssvar vedrørende Organisering af Fremtidens Fritidstilbud

Oprettet: 30. april 2015
Svarnummer:
825

Indsendt af

Martin Hofman Andersen

Virksomhed / organisation

Bellahøj Fritidscenter

Postnr.

2700

By

Brønshøj

Høringssvar

Høringssvar i forhold til Bellahøj Fritidscenter
For mig der som forældre, bevidst har valgt Bellahøj Fritidscenter og bevidst har valgt et selvejende fritidshjem for mine børns fritid er der ingen tvivl….
I området omkring Rødkilde skole er der kun et fritidstilbud, som yder kvalitet i forhold til pædagogisk omsorg, nærværd, tilstedeværelse, højt udbud af aktiviteter og gennemskuelighed. Stedet er Bellahøj Fritidscenter og er ud over at være yderst rentabelt ( i år er der et overskud på ca. 435.000kr ) også en organisation/institution som forstår vigtigheden af et tæt forældresamarbejde. Både i form af en forældrebestyrelse, hvor der arbejdes tæt med leder og personale om varetagelsen af de mange tiltag og aktiviteter stedet rummer, men i lige så høj grad om, hvilken kvalitet Bellahøj Fritidscenter yder.
At Bellahøj Fritidscenter yder et kæmpe bidrag til samarbejdet med Rødkilde skole er der ingen der kan så tvivl om. I det at man altid herfra søger at hjælpe der, hvor der mangler en indsats eller mangler hænder ( skoleleder har selv overfor forvaltningen tidligere pointeret det gode samarbejde ). Det tages seriøst når der indkaldes til møder med skoleledelsen eller skal udtænkes alternative løsninger i forhold til fordeling af børn eller ressourcer.
Dette er bestemt ikke tilfældet for skolens KKFO. Her udebliver lederen ofte fra de planlagte samarbejdsmøder og selv i forvaltningsregi er der flere gange blevet kigget langt efter KKFOéns deltagelse.
Ligeledes er KKFOén ikke rentabelt drevet ( ud fra de tal jeg har kunnet finde ) og der er et meget højt sygefravær på de korte sygemeldinger, som igen selvfølgelig går ud over kvaliteten og det rentable.
Bellahøj Fritidscenter derimod kører med lavt sygefravær, stabile medarbejdere ( flere med over 12 og 15 års ansættelse ) og har i kraft af deres mangeårige virke i lokalområdet det fokus at ansætte unge mennesker som tidligere selv har haft en andel i Bellahøj Fritidscenter. Det indgående kendskab til lokalmiljøet omkring skolen er medvirkende til at der ofte sættes ressourcer ind der hvor der er behov.
En indsats der kun lader sig gøre i forhold til at økonomien er i orden og at medejerskabet fra personalet, bestyrelsen og ledelsen er gennemskuelig og kort i kommandovejene.
Det at stedet yder en så markant anderledes og større indsats for børn og unge i området er grunden til at mange bevidst vælger netop dette sted.
Man vælger fra forvaltningens side at se fuldstændig bort fra realiteterne i den virkelighed der udspiller sig hver dag. Dette ved udelukkende at se på hvilken institution der har flest indskrevet børn. Hertil kommer at de tilmed fra forvaltningen bruger forkerte normeringstal, da det viser klart og tydeligt at Bellahøj Fritidscenter er det sted med pt. flest indskrevne børn.
Man vælger at lave et udspil der i anden høringsrunde lægger op til fire matrikler under ledelse af en KKFO, som i deres første høringssvar ( bemærk kun skrevet af medarbejdere, ingen ledelse )
klart gør opmærksom på at hvis ikke de blev én stor KKFO (448 børn på samme matrikel ) så ville de være selvejende.
Man vælger bevidst kun at se på indskrevne børn ( hvilket er forkerte tal og som forvaltningen for nyligt er blevet gjort opmærksomme på ) frem for at se på om der ydes pædagogisk kvalitet eller om institutionen er drevet rentabelt.
Vi er mange som forbavset så, hvordan man pludselig valgte KKFO modellen selvom der i første høringsrunde var lagt op til to helt andre modeller.
Hvis man virkelig fra politisk hold vil have sammenhæng i børns liv og udvikling så bør det være ud fra devisen at det er institutioner som er rentable, yder pædagogisk kvalitet, er indstillet på reelt samarbejde med skolen og som har mange års erfaringer inden for pædagogisk virke i det lokalområde som de er en del af.
Der er stor forskel på om man bevidst som forældre vælger en selvejende institution med fokus på pædagogisk indhold eller om man vælger en KKFO som mønstre sig af at have store faciliteter som et danserum eller hockeyhal. Derfor vil det i den grad give tre utilfredse matrikler og kun en tilfreds ved det nuværende forslag fra forvaltningen.
Det må være klart for enhver at fire tilfredse matrikler er at foretrække og da KKFOén desuden selv skriver i deres første høringssvar, at de vil selvejerskabet hvis ikke det bliver én stor KKFO.
At vi skal have en 1:1 ledelse omkring Rødkilde skole er ikke til diskussion og det er heller ikke til diskussion at skolereformen har udfordret ledelsen og personalet på skolen, samtidig med at skolen lider under et tidligere efterslæb økonomisk. Skolen er på vej til at få rettet økonomien og renomét op, men det kræver at der på fritidsfronten er ro på, både økonomisk og pædagogisk. Det kræver en pædagogisk styreform som er fleksibel, målrettet og medindragende ( her tænkes på forældre, børn/unge og kulturelle institutioner/sportsklubber etc. ).
Det kan Bellahøj Fritidscenter og selvejerskabet levere. Både ledelsesmæssigt og personale og bestyrelsesmæssigt.
Det er derfor vigtigt at pointere at den mest hensigtsmæssige løsning vil være enten en partnerskabs løsning eller en løsning hvor alle fire matrikler bliver selvejende, præcis som det er tilfældet ved forslaget omkring Kathrinedal skole.
Det er den mest fremtidssikret løsning da denne form vil blive ved med at kunne tiltrække forskellige familier med forskellige behov for pasningstilbud (mange ressourcestærke familier).
KKFOén forbliver som den er rent fysisk, men får selvejerskab som ledelsesform (hvilket de selv har tilkendegivet) og Bellahøj Fritidscenter forbliver selvejende med den sikre drift som har været kendetegnet for de mange år den har eksisteret.
Forældre i både nuværende KKFO og Bellahøj Fritidscenter bliver imødekommet ved denne løsning og man vil som forældre kunne have muligheden for at få dyb medindflydelse til gavn for skolen, børnene, personalet og de andre aktører som er i spil i forhold til fritidsinstitutionerne.
Det skaber tryghed og gør at forældre fremover også vælger Rødkilde kommuneskole som deres fortrukne og ikke en privatskole.

Jeg vil slutteligt gøre det helt klart at mange af os forældre på Bellahøj Fritidscenter ser det som dybt problematisk at der i flere tilfælde bliver brugt forkerte fakta i skrevne materialer, at processen har været lukket, helt bevidst fra forvaltningens side ( der er nægtet adgang til kommenteringsmøder selvom vores bestyrelse er arbejdsgiver for vores leder ) der har været flere eksempler på misvisende materialer udleveret af forvaltningen og for nyligt er vi blevet opmærksomme på at man i forvaltningen bruger forkerte tal i forhold til indskrevne børn ( det fordrejer billedet af at KKFOén pt. er den største, hvilket ikke er sandt ).
Det enevælde projekt som Else Sommer endnu engang har sat i værk ( borgerådgiveren vil blive inddraget efter denne proces ) viser sig igen at være præget af udemokratiske processer, en ikke gennemskuelig proces, en forældet måde at lave høring på, en direkte fejlagtig udmelding i flere tilfælde og sidst men ikke mindst en manipulering i forhold til BUU.
At selv samme person vælger at trække sig, langt før hele denne kæmpe omvæltning på fritidsområdet er nået til ende, vidner om at bl.a. selvejerskabet ( som altid hos selv samme person har været en torn i øjet på ”hendes forvaltning” ) skal skades så meget som muligt og vidner om at der ikke fra Else Sommers side er en reel hensigt om at forældre i Københavns kommune skal have en mulighed for selv at bestemme deres børns sammenhæng i forhold til institutionslivet.
Derfor ser jeg frem til at enevældet ophøre og at politikerne reelt tager ansvaret fra forvaltningen og laver rigtige og fremtidssikret løsninger. Således at vores børn får deres liv og fritid fyldt op af nærvær fra voksne og tiltag af kvalitative pædagogisk karakter.
Giv os fire tilfredse matrikler ( som selvejende ) og lad os fortsætte med at yde pædagogisk kvalitet, rentabilitet og medejerskab og lad os hjælpe til at fritidspædagogikken bliver platformen for at en skolereform ikke løber fuldstændig løbsk.

Martin Hofman Andersen

Få nyt om høringer

Abonnér