Høringssvar vedrørende Organisering af Fremtidens Fritidstilbud

Oprettet: 30. april 2015
Svarnummer:
828

Indsendt af

Marie Nielsen

Postnr.

2300

By

København S

Høringssvar

Jeg er mor til to børn der går på hver sin "frit". Min ældste går i Thorshave som er en af de mindre fritidshjem på Islands Brygge, og min yngste går på Skibet som er en mastosdontinstitution på Islands Brygge. Begge trives hvor de går, og vi er tilfredse med begge fritidshjem.
Sådan bliver det ikke fremover hvis denne plan gennemføres!
Jeg har netop prist muligheden for de forskellige tilbud til mine to forskellige børn. min ældste ville ikke kunne trives på Skibet som det er nu, og da slet ikke hvis det bliver større. En udvidelse af Skibet vil også ødelægge det.
At gennemføre en plan med så mange uhensigtsmæssigheder og så mange indbyggede risici for mistrivsel lige i halen på skolereformen, er at lege med ilden.
Alle siger at det tager år før skolereformen slår positivt igennem. Er det så nu vi skal have flere usikkerheder i spil, mere rod og manglende struktur? Flere kæmpe-enheder i forbindelse med heldagsskolerne?
Hvor skal et barn gå hen hvis det vil have en rolig hverdag med et overskueligt antal personer i sit nærmiljø?? Ikke København...!
Det er vist kun beslutningstagerne der har noget ud af på den måde at sløre hvad de fremtidige konsekvenser er forårsaget af. Hvem tager ansvaret?

Få nyt om høringer

Abonnér