Høringssvar vedrørende Organisering af Fremtidens Fritidstilbud

Oprettet: 1. maj 2015
Svarnummer:
983

Indsendt af

Marie Louise Christensen og Dennis Jensen

Postnr.

2450

By

København SV

Høringssvar

Det er med stor fortvivlelse og beklagelse, at vi har erfaret, at KK overvejer at nedlægge børnehavepladserne i Idrætsinstitutionen Bavnehøj. Denne overvejelse kan vi kun stille os helt uforstående overfor.
Allerede efter ganske kort tid i Idrætsinstitutionen Bavnehøj fik vi som forældre fået et fantastisk godt indtryk af institutionen, hvor der eksisterer en helt unik og velfungerende personalegruppe med en meget høj grad af pædagogisk faglighed og overskud samt en stærk faglig ledelse.
Idrætsinstitutionen Bavnehøj udgør et vigtigt element i den prioritering, der ligger for området, og som i disse år undergår en kraftig udvikling, hvor fokus ligger på at binde det gamle Sydhavnen sammen med de nyere kvarterer ved Sluseholmen og Teglholmen. Vi ser Idrætsinstitutionen Bavnehøj som en strategisk brik og et særdeles vigtigt bindeled i den henseende.
Derudover er institutionen helt nyopført og har indrettet sig efter de behov og med de faciliteter, en idrætsinstitution med børn i omhandlende aldersgruppe måtte have. Det kan igen kun vække underen ift. ovenstående overvejelser.
Til slut bakker vi til fulde op om det høringssvar, som Forældrebestyrelsen i Ve6 har indsendt, og håber, det er muligt at finde en løsning, da vi udelukkende af indlysende grunde kun ser institution bevaret.
Med venlig hilsen
Marie Louise Christensen og Dennis Jensen
Forældre til to børn i Idrætsinstitutionen Bavnehøj

Få nyt om høringer

Abonnér