Høringssvar vedrørende Organisering af Fremtidens Fritidstilbud

Oprettet: 1. maj 2015
Svarnummer:
994

Indsendt af

Line Rix

Postnr.

1749

By

København V

Høringssvar

Vedr. høring om organisering af Fremtidens Fritidstilbud (sagsnr. 2015-0061285)

Kære Børne- og Ungdomsudvalg i Københavns Kommune

Jeg skriver dette høringssvar i forbindelse med udvalgets overvejelser omkring organiseringen af Fremtidens Fritidstilbud.

Jeg er mor til Otto, som er 7 år og til daglig elev på Vesterbro Ny Skole. Derudover er Otto også en del af fritidshjemmet Bryggergården. Begge dele er meget velfungerende, som det er i dag.

Ændret status til KKFO
Det er med meget stor bekymring, at vi som forældre er blevet informeret om Børne- og Ungdomsudvalgets planer om at lade Bryggergården - sammen med UNO - overgå til en KKFO status. Jeg vil stærkt appellere til, at Bryggergården fortsat har status af et fritidshjem frem for en KKFO af følgende årsager:

Det er centralt for børnenes sociale udvikling, at ledelsen af fritidshjemmet alene er fokuseret på denne opgave. Fritidsinstitutionen bør dermed afgjort ledes af personer med pædagogisk kompetence frem for skoleledelsen, som har et naturligt andet fagligt fokus.

Den pædagogiske ledelse i Bryggergården har mange gange vist sit klare værd i forbindelse med eksempelvis håndtering af mobning og integration af udsatte elever. En opgave, som skoleledelsen ikke har tilsvarende fokus på.

Fysisk placering
Endvidere kan man se, at Børne- og Ungdomsudvalget lægger op til, at klubtilbuddet nedlægges på Bryggergården. Det er stærkt foruroligende.

Det vil være en barriere for mange børn at skulle gå til helt over til Dannebrogsgade fremfor at blive i nærområdet omkring Vesterbro Ny Skole. Det vil afgjort betyde, at mange børn vil gå direkte hjem efter skole fremfor at benytte sig af det gode klubtilbud, som er meget afgørende for børnenes trivsel og sociale relationer.

Der er så mange skift i forvejen - og børnene stortrives på Bryggergården. Det er børnene, som er tabere i denne indsats, hvis Børne- og Ungdomsudvalgets indstilling om dette meget forkastelige forslag om at nedlægge Bryggergården som fritidshjem fastholdes.

Kære politikere:
1) Fasthold klubtilbuddet på Bryggergården (altså bevar fritidstilbud og klub organisatorisk i klynge VE3 Børnefortællingen), da det er så vigtigt for børnenes sociale udvikling.
2) Undlad at Bryggergården - sammen med UNO - skal overgå en KKFO, da vi ønsker en pædagogisk ledelse af vores børns fritid.

På forhånd stor tak.

Bedste hilsner

Line Rix
Rahbeks Allé 9D, st.
1749 København V

Få nyt om høringer

Abonnér