Høringssvar vedrørende Organisering af Fremtidens Fritidstilbud

Oprettet: 25. marts 2015
Svarnummer:
8

Indsendt af

Lærke Ammitzbøll Bogh

Virksomhed / organisation

Forælder

Postnr.

2200

By

København N

Høringssvar

Dette høringssvar er skrevet ud fra min erfaring som ansat i PPR, som psykologistuderende og ikke mindst som mor til tre, hvoraf de to ældste går på fritidshjem (Skt. Stefans Fritidcenter).

Jeg mener at der er flere problematiske aspekter i udspillet om fremtidens fritidstilbud. De to mest væsentlige er, som jeg ser det, størrelsen på de nye SFO'er og det faktum at mange børn vil skulle tilbringe hele dagen i de samme lokaler.

At de nye fritidstilbud bliver så meget større vil gøre det vanskeligere at give børn den nærhed og tryghed som de har brug for. Hvis børnene skal forholde sig til rigtig mange børn og voksne efter de har haft en lang skoledag vil mange af dem sandsynligvis komme på mentalt overarbejde. Det kan især blive rigtig svært for de børn, der på den ene eller anden måde kræver særligt tilrettelagt pædagogik, altså de inkluderede børn, børn med særlige behov, eller hvad vi nu vælger at kalde dem. hvis inklusionsprojektet skal lykkes, er det vigtigt at det enkelte barn kan rummes i forudsigelige og trygge omgivelser og dette er der bedre forudsætninger for at skabe i mindre sammenhænge.

Jeg ser også en ulempe i, at fritidstilbudene skal samles på skolerne, og jeg har selv aktivt valg et fritidhjem på en anden matrikel en skolens til mine børn. Jeg synes det er vigtigt at børnene oplever et skel mellem skole og SFO/fritidshjem, gerne med nogle forskellige ansigter, med lærere i skolen og pædagoger på fritten. Hvis et barn kæmper med det faglige i skolen, eller har fået en rolle i klassen, der er svær at være i kan det være rigtig godt at skulle et andet sted hen med en ny konstellation af børn og voksne bagefter, med mulighed for at skabe andre relationer og udleve andre potentialer end de faglige/skolerelaterede i nogle andre omgivelser. Denne mulighed tages fra børnene, hvis de skal være i de samme lokaler med de samme mennesker fra 8-17.

Jeg vil synes, at det er helt utroligt trist, hvis mine børn bliver frataget muligheden for at gå fra skole og hen på deres fritidshjem, hvor de i andre omgivelser kan udvikle andre sider af sig, end dem de udvikler i skolen.

Med venlig hilsen
Lærke Ammitzbøll Bogh

Få nyt om høringer

Abonnér