Høringssvar vedrørende Organisering af Fremtidens Fritidstilbud

Oprettet: 30. april 2015
Svarnummer:
829

Indsendt af

Jo Vibe Tolshave

Postnr.

2400 - Bellahøj Fritidscenter

By

Kbh NV

Høringssvar

Jeg undrer mig i denne tid…

Hvorfor?
Hvorfor ønsker man for enhver pris at indføre en 1:1 ledelse og dermed ændre en selvejende institution med orden i økonomien?
Hvorfor er det at man ønsker at ændre en helt fantastisk institution, hvor både børn og voksne trives til overmål. En velfungerende institution, med en helt særlig atmosfære, en institution der har et overskud – både menneskeligt og økonomisk – til så mange traditioner og aktiviteter. Nogle af disse er sommerkolonier, weekendture, et helt katalog med tilbud om kreative kurser eller sportstilbud, ture ud af huset, daglige ture i skoleferier ...

Økonomien er sund!
En del af disse tiltag kan kun lade sig gøre fordi det er en selvejende institution, der dermed kan lægge eget budget og ikke er bundet i kassetænkning, men at bestyrelsen og ledelse sammen kan fastlægge, hvor der skal laves en indsats og hvad der skal bruges penge på. Trods alle disse aktiviteter er der stadig en sund økonomi med et årligt overskud – hvert år.

Super engagerede voksne og lavt sygefravær er noget af det der må være med til at sikre den gode økonomi. Der er sjældent sygdom blandt de voksne og derfor ikke det store behov for vikardækning. Da de voksne i denne institution nok ikke genetisk er velsignet med et bedre helbred end andre steder, må en del af årsagen for det lave sygefravær findes i gode arbejdsforhold og god ledelse. Så igen – hvorfor må dette ikke bestå?

Hvorfor nu?
Hvorfor skal alt dette ske lige nu? Det virker som om det hele skal hastes igennem.
Samtidig er der en folkeskolereform, der endnu ikke er faldet ordentlig på plads – så hvorfor lige nu?

Bevar Bellahøj fritidscenter som selvejende institution
De udregninger vi er blevet præsenteret for om mulige besparelser ved disse tiltænkte tiltag, står på ingen måde mål med hvad der mistes. De vil hurtigt blive væk i andre centraliserede administrative funktioner og vikardækning. Og hvis den stabile voksenkontakt der er så vigtig for et godt institutionsliv for vores børn mistes, og de tilbud der er i dag ikke længere kan blive udbudt… så vil børnene lige så stille forsvinde fra intuitionen. For at gå alene hjem… eller bare hænge ud andre steder. Er det det vi ønsker for kvarterets børn?

Derfor – lad Bellahøj fritidscenter forblive en selvejende institution. Det er vigtigt for det lokalsamfund vi lever i, at vi bibeholder de tilbud der er, for at sikre at vi har et godt tilbud til alle.

Med et stort håb om at der faktisk bliver læst høringssvar og tænkt over konsekvenserne af disse planer og deres betydning for vores børn.

Med venlig hilsen,
Jo Vibe Tolshave, mor til 2 børn i Bellahøj Fritidscenter

Få nyt om høringer

Abonnér