Høringssvar vedrørende Ændring af vejudlæg

Oprettet: 18. marts 2017
Svarnummer:
14

Indsendt af

Jan Erik Kroll Nielsen og Susanne Hagelberg

Virksomhed / organisation

Beboere på Jordbærvej

Postnr.

2400

By

København NV

Høringssvar

Som børnefamilie på Jordbærvej er vi meget bekymrede for de trafikale og parkeringsmæssige forhold, der vil opstå i forbindelse med en eventuel dispensation fra bestemmelserne i den gældende lokalplan i forbindelse med opførelse af boligbebyggelse på Rabarbervej 10-12 og om- og tilbygning af den tidligere vandværksbygning på Rabarbervej 2.

Der kun planlagt 33 parkeringspladser til 156 lejligheder. Det er meget svært at se, hvordan det skal medføre andet end totalt parkeringskaos, hvis byggeriet gennemføres. Selv om der er mange ungdomsboliger i det nye byggeri, må man antage, at beboere vil have langt flere end 33 biler tilsammen, og de vil derfor være tvunget til at parkere andre steder i området. Det vil medføre mange uhensigtsmæssige parkeringer og dermed kraftigt nedsat udsyn for alle, der bevæger sig rundt i området.

Området er i allerede nu stærkt udfordret af manglende parkeringspladser. Der er flere biler på Jordbærvej, end der er parkeringspladser til, og parkeringsproblemerne bliver i forvejen forværret af, at Københavns Kommunes Koncernservice, som er nabo til området og det gamle vandværk, ikke har tilstrækkeligt mange parkeringspladser til, at alle ansatte kan parkere på deres arbejdsplads' parkeringsområde - men i stedet søger pladser i naboområderne, og dermed også på grunden omkring det gamle vandværk og bostedet Grøndalsvænge. Tilkørselsvejen fra Hillerødgade er ofte så fyldt med parkerede biler, at det kan være svært, at komme ind ad Rabarbervej for at komme ned til Jordbærvej.

Det er også meget betænkeligt, at man vil lave tilkørsel og vendeplads på det område, som i dag er udlagt som brandvej. Vejen vil gå helt op til de stier, der løber imellem blokkene på Jordbærvej. Det vil sige, at de gående, cyklende og legende børn, der kommer ud fra stierne, vil havne direkte ude på kørebanen. Samtidig vil vendepladsen medføre at, de beboere der bor op ad den, vil få biler helt tæt på deres boliger, hvilket vil forringe bokvaliteten af disse boliger væsentligt.

Allerede da bygningerne på Jordbærvej blev etableret, udnyttede man området maksimalt, og hvis man vælger at presse et massivt byggeri ind, vil de eksisterende beboere lide under det. Hvis byggeriet med de medfølgende trafikale ændringer tillades, forsvinder en meget stor del af den tryghed, man som børnefamilie føler ved at bo på Jordbærvej - og det kan nemt blive en negativ følgevirkning, at I får beboerne i en ressourcestærk og velfungerende boligforening til at søge væk.

Venlig hilsen
Jan Erik Kroll Nielsen
Susanne Hagelberg
Anton 6 år, Jonathan 8 år

Få nyt om høringer

Abonnér