Høringssvar vedrørende Organisering af Fremtidens Fritidstilbud

Oprettet: 30. april 2015
Svarnummer:
826

Indsendt af

Jakob Leedgaard

Virksomhed / organisation

Pingvinen

Postnr.

2300

By

København S

Høringssvar

Det er klart at folkeskolereformen skaber udfordringer i forhold til at de ansatte på fritidshjemmene kan have timer nok. Det er derfor glædeligt at forvaltningen forsøger at imødekomme dette, så der kan sikres at der fortsat er et dygtigt og engageret personale i fritidshjemmene. Dog er jeg som forælder bekymret for at det nuværende forslag sikrer at dette sker.
Vi er som forældre blevet mødt af et engageret og fagligt stærkt personale i fritidshjemmet Pingvinen. Jeg er bekymret for om fritidshjemmene kan blive ved med at fastholde og tiltrække engagerede og dygtige ansatte efter reformen. Det er mit indtryk at det nuværende forslag ikke imødekommer dette.
Det forekommer åbenlyst at man ved at skulle have en delt ansættelse opnår en svækkelse af jobsikkerheden for den enkelte. Der må med denne model være en reel risiko for at en betydelig del af personalet i fritidshjemmene vil søge væk fra fritidshjemmene og hen mod fultidsansættelser andetsteds. Dermed vil der opstå en forringelse af de pædagogiske tilbud vores børn møder i deres daglige gang på fritidshjemmene.
Forvaltningen bør sikre at der vil være fuldtidsstillinger til det personale der er på fritidshjemmene i dag og at disse stillinger indeholder timer i fritidshjemmet og timer andetsteds.
Desuden anbefales det at iværksætte ændringerne pr 1. august 2015. At iværksætte radikale ændringer på fritidshjemmene samtidig med skole start kan ikke være hensigtsmæssigt for de børn der starter i skole samtidig. Børnene har i denne periode mange andre nye indtryk at forholde sig til, fritidshjemmet kunne i denne periode være børnenes velkendte faste base. Ved at iværksætte ændringer pr 1. august 2015 er dette ikke længere en mulighed.

Få nyt om høringer

Abonnér