Høringssvar vedrørende Lersø Parkallé 2 - lokalplan nr. 535

Oprettet: 28. februar 2016
Svarnummer:
3

Indsendt af

Inger Hammer

Postnr.

2100

By

Kbh. Ø

Høringssvar

Jeg kan ikke acceptere den høje runde bygning, da den vil forringe lysforholdene i min bolig og på udearealerne. Netop på de tidspunkter af dagen, hvor man har mest behov for sol og lys - sidst på
eftermiddagen og først på aftenen.
I relation til ovennævnte, vil det samtidig være
en værdiforringelse af min bolig.

Få nyt om høringer

Abonnér