Høringssvar vedrørende Organisering af Fremtidens Fritidstilbud

Oprettet: 1. maj 2015
Svarnummer:
988

Indsendt af

Holger C. Kirketerp

Postnr.

2300 København S

By

2300

Høringssvar

Høringssvar vedr. forslag om fremtidens fritidstilbud ved Skolen på Islands Brygge

Fra Holger C. Kirketerp og Anne Sofie Fogtmann
Forældre til Ziggy Fogtmann Kirketerp, 0.y og fritidsbarn i Krudtuglen og Eik Fogtmann Kirketerp, som går i Krudtuglens børnehave.

Forslag om videre proces koblet til planer for ny skole samt fastholdelse af aldersintegreret tilbud:
Bryggen er den eneste bydel i København, der har fået bevilget en ny skole, fordi vi her i nu snart 15 år har oplevet et – selv for København - voldsomt byggeboom, der har medført en tilstrømning af virkeligt mange nye familier. Her er det lykkedes for Københavns Kommune at gennemføre et kvarter, der virkeligt lever op til visionerne om ’a liveable city’, og derfor vil vi foreslå følgende som alternativ til forvaltningens forslag om fremtidens fritidstilbud tilknyttet Skolen på Islands Brygge:

Vi foreslår:

• At den videre proces for udviklingen af fremtidens fritidstilbud ved Skolen på Islands Brygge kobles til udviklingen af den nye skole, så vi får et netværksskabende og alsidigt fritidstilbud, der støtter aktivt op om integrationen af nye og gamle beboere, bl.a. af de mange nye børnefamilier.

• At relevante nøgletal bl.a. den forventede lokale befolkningstilvækst, herunder især børnedemografien kortlægges og tilvejebringes den videre debat, således

• At de relevante lokale, traditionsrige og pædagogisk stærkt faglige institutioner samt forældre og øvrige interessenter her i lokalområdet, der vil et sammenhængende Bryggen med plads til social, kulturel og økonomisk forskellighed, kan inddrages i den videre proces på et oplyst grundlag og,

• At den fortsatte udvikling af fremtidens fritidsstruktur på Bryggen kommer til at hvile på et princip om, at de aldersintegrerede tilbud bevares, så vores børn fortsat har adgang til rammer for et hverdagsliv, hvor de kan danne venskaber på tværs af alder og miljø. I de aldersintegrerede tilbud dannes relationerne tidligt mellem forskellige børn og voksne fra familiernes start. Og de sociale relationer understøttes i dag via det aldersintegrerede tilbud helt op til indskolingen er afsluttet. Det betyder, at der i dag dannes nogle langtidsholdbare relationer blandt børn og unge på Bryggen, som hviler på venskaber, der er dannet i nære rammer, og som derfor omfatter forskellige slags børn, også de sarte og de udsatte.

• At de aldersintegrerede fritidspladser på Krudtuglen bevares, så vores to drenge fortsat får adgang til hinandens venner – selvom der er 4 år i mellem dem. VI er begge fuldtidsarbejdende forældre, så timerne fra 14-17 sammen i en velfungerende aldersintegreret institution – den daglige nærhed er væk, hvis forvaltningens forslag gennemføres. Et afslutningsbillede fra Krudtuglen: På 10. dag efter vores snart 3-årige Eik startede i Krudtuglens børnehave, sad han i hyggestuen og spillede ludo med Ziggys klassekammerats storebror fra 2. klasse, da vi kom for at hente ham og hans storebror om eftermiddagen.

Få nyt om høringer

Abonnér