Høringssvar vedrørende Ændring af vejudlæg

Oprettet: 14. marts 2017
Svarnummer:
3

Indsendt af

Helen Due og Jens Elsinger

Postnr.

2400

By

Kbh nv

Høringssvar

Protest vedr. ændring af vejudlæg på Rabarbervej og Jordbærvej

Vi har siden april 2012 boet på Jordbærvej, Almen+ Grøndalsvænge.

Vi bor længst væk fra det planlagte byggeri på vandværksgrunden og vandværksbygningen, og vi har ingen børn, så vi kunne i princippet sige, at ændringen af vejudlægget ikke vedkommer os. Vi vil ikke blive plaget af trafikken på brandvejen, og vi har ikke børn, der får indskrænket mulighederne for leg på brandvejen.

MEN:

Fra før vi 83 familier flyttede ind 1/4-12 har der været et stort og solidt sammenhold med stor betænksomhed og hjælpsomhed overfor hinanden. Vi er kort sagt en yderst velfungerende boligforening – faktisk har vi flere gange hørt, at vi er den mest velfungerende Almen+ boligforening.

Dette kan kommunen nu være med til at smadre ved at give tilladelse til de ansøgte tilkørselsforhold til nybyggeriet og omkring vandværket. Dette kan nemlig i yderste konsekvens medføre børnefamiliernes masseflugt fra Jordbærvej, for hvor skal ”vores” børn lege, når vandværksgrunden bliver maksimalt bebygget, brandvejen bliver tilkørselsvej (uden fortov) til parkeringskælder under nybyggeriet og et af vores mikroskopiske friarealer for enden af rækkehusene bliver udlagt til vendeplads for store biler? Og hvordan skal børnene i de tre blokke nærmest vandværket kunne besøge hinanden uden at risikere liv og lemmer når der hverken er fortov på Jordbærvej eller brandvejen?

Ydermere vil de 33 planlagte p-pladser til de planlagte 156 boliger øge det trafikkaos der i øjeblikket eksisterer rundt om vandværksbygningen, Rabarbervej og på brandvejen med fare for ulykker .

Nej tak til den ansøgte dispensation fra lokalplanen. Der må tænkes om.

Jens Elsinger & Helen Due
Jordbærvej 147
2400 Kbh NV

Få nyt om høringer

Abonnér