Høringssvar vedrørende Holmbladsvænge - Lokalplan nr. 547

Oprettet: 11. november 2016
Svarnummer:
2

Indsendt af

Gunvor Mortensen

Postnr.

2300

By

København S

Høringssvar

Tilflytning af flere yngre borgere med tilhørende gæster, biler og deraf følgende støj, uro og trafik.

I et i forvejen trafikbelastet område og tæt bebyggelse , giver det ingen mening at øge antallet af beboere. I forvejen har vi Øresundskollegiet i Uplandsgade og området består af tæt bebygget etagebyggeri , hvor kirkegården efterhånden er eneste friareal.
Uplandsgade er fyldt med parkerede biler og biler på gennemfart.
Efter kl.17 er det umuligt at finde en plads i miles omkreds for de beboere, som har boet her i årevis.

87 boliger og 1 tagterrasse.
87 boliger og 45 P pladser.

Planen er hverken tilfredsstillende for nuværende eller eventuelle fremtidige beboere.

Er den overhovedet miljømæssig forsvarlig??

Jeg vil opfordre til, at forslaget revurderes i forhold til miljøet i forhold til støj og trafik samt udenomsarealer for både nuværende og eventuelt kommende beboere.

Få nyt om høringer

Abonnér