Høringssvar vedrørende Organisering af Fremtidens Fritidstilbud

Oprettet: 26. marts 2015
Svarnummer:
15

Indsendt af

Forældrebestyrelsen

Virksomhed / organisation

Klynge Ø3 / BUF

Postnr.

2100

By

Østerbro

Høringssvar

Nedenstående høringssvar blev ikke registreret ved 1. høringsrunde - er derfor taget med til 2. høringsrunde

Forældrebestyrelsen, i Klynge Ø3, har til forældrebestyrelsesmøde d. 29. januar 2015 drøftet Fremtidens Fritidstilbud og har nedenstående holdninger til fremtidig struktur.

MED Udvalgets bemærkninger til de konkrete implementeringsplaner omkring Kildevældsskolen:

Det undrer forældrebestyrelsen at spørgsmålet omkring kommunalisering eller ej af selvejende fritidshjem på nuværende tidspunkt ikke virker afklaret.

Det vil være vigtigt at ledelsen i den fremtidige struktur er ligeværdig så det enten er en klyngeleder eller en daginstitutionsleder på samme niveau som skolelederen, der er leder af de kommende fritidstilbud

Med udgangspunkt i børnenes trivsel og personalets arbejdsmiljø ønsker forældrebestyrelsen at der kommer en hurtig afklaring omkring fremtidig placering, struktur og rammer af det kommende fritidshjem.

Forældrebestyrelsen forventer at personalet i Børnevængets Frit/Klub afdeling har mulighed for at følge børnene over i det nye fritidstilbud og dermed bliver garanteret jobsikkerhed.

Forældrebestyrelsen ønsker at Børnevænget bliver opnormeret på 0-6 års området og dermed får lov til at beholde fritidshjemmets nuværende lokaler.

Fremtidens Fritidstilbud skaber store enheder hvor det enkelte barn har risiko for at drukne i mængden. Det er vigtigt at de pædagogiske rammer er i orden og at der er nok personaler. Vigtigt at de fysiske rammer matcher den pædagogiske struktur. Det vil være vigtigt for forældrebestyrelsen, at den nye struktur kan fastholde den høje pædagogiske kvalitet, der er på nuværende tidspunkt i fritidstilbuddene.

I overgangsperioden, hvor børnene begynder at søge mod Kilden Klub og Frit så der er få børn tilbage i Børnevænget, burde BUF kompensere så økonomien øges i Børnevængets fritidshjemsafdeling. Det vil være en måde at sikre nok personaler uden at ressourcerne tages fra de andre enheder og klyngen.

Det vil være vigtig for forældrebestyrelsen af den nye struktur og rammer i Fremtidens Fritidstilbud understøtter inklusionstanken i Københavns Kommune.

På nuværende tidspunkt er Fremtidens Fritidstilbud ikke så konkret for forældrebestyrelsen. Forslaget beskriver kun bygninger og lokaler men ikke indholdet. Forældrebestyrelsen anbefaler at der kommer en høring til ift. indholdet.

MED Udvalget mener følgende bedst vil understøtte strukturen i Fremtidens Fritidstilbud

Model for fritidsinstitutioner:
Model for fritidscentre:
Det er utrygt for forældrebestyrelsen at der ikke er kommet en afklaring omkring hvad et fritidscenter betyder, størrelsen og fremtidig placering.
Det undrer forældrebestyrelsen at debatten omkring fremtiden for de nuværende klubber er så fraværende.
Forældrebestyrelsen har svært ved at tage stilling til disse spørgsmål da forældrebestyrelsen ikke ved hvad de forskellige modeller indebærer. Forældrebestyrelsen efterspørger flere oplysninger til 2. høringsrunde.
Det der er vigtigt for forældrebestyrelsen er at der er en sammenhæng i børnenes liv.

På vegne af forældrebestyrelsen

Sine Ditlev Bihlet
Formand

Få nyt om høringer

Abonnér