Oprettet: 26. august 2013
Svarnummer:
8

Indsendt af

Finn Dyrby Hermansen

Virksomhed / organisation

Styregruppen, Områdefornyelse Fuglekvarteret, Københavns Kommune

Postnr.

2400

By

København NV

Høringssvar

I Områdefornyelse Fuglekvarteret, der foregår i perioden 2013 til 2018, har vi prioriteret en række anlægsinvesteringer i gader og pladser, som også har høj prioritet i skybrudsplanen.

Det drejer sig især om:
Glenteparken hvor vi har afsat 0,6 mio. kr.,
Ørnevej hvor der er afsat 1,4 mio. kr., og
Glentevej hvor der er afsat 0,5 mio. kr.

Desuden er der i kvarterplanen for områdefornyelsen afsat 15,85 mio. kr. til en omdannelse af Stærevejsområdet.

Hele kvarterplanen kan ses her: http://kk.sites.itera.dk/apps/kk_pub2/pdf/1063_bmPMzgj7vS.pdf

Vi skal foreslå, at man i implementeringen af skybrudsplanen prioriterer de indsatser, hvor der er sammenfald mellem Områdefornyelsens kvarterplan og Skybrudsplanen, så der søges opnået synergi mellem områdeindsatsen og skybrudsindsatsen.
I Fuglekvarteret er det planen at igangsætte indsatsen i Glenteparken i 2014, Ørnevej 2016 og Glentevej 2017.

Desuden vil vi foreslå, at man i Skybrudsplanen afsætter en pulje til støtte af private initiativer med formål, der håndterer regnvand på en måde, så det bidrager til forsinkelse eller lokal afledning af regnvand m.m.
Områdefornyelsens har i den forbindelse afsat en pulje på 3,5 mio. kr. til fremme af begrønning af tage og gavle som LAR-løsninger.

Med venlig hilsen
Finn Dyrby Hermansen (Formand)
På vegne af Styregruppen for Områdefornyelse Fuglekvarteret

Få nyt om høringer

Abonnér