Høringssvar vedrørende Organisering af Fremtidens Fritidstilbud

Oprettet: 1. maj 2015
Svarnummer:
909

Indsendt af

Drivhuset

Virksomhed / organisation

Fritidshjem/Klub

Postnr.

2400

By

København NV

Høringssvar

Høringssvar ang. Organisering af Fremtidens Fritidstilbud
Personalet på Drivhuset, Emdrupvej 134, 2400 NV., vil gerne takke mange gange for at være blevet hørt omkring argumenterne for mindre institutioner, og at resultatet for Drivhuset/Skrænten er blevet, at de fremover ligger på to matrikler.
Vi vil dog stadig påpege, at fritidshjem og klub i samme hus er en pædagogisk rigtig konstellation. Der vil kunne arbejdes kontinuerligt med det enkelte barn eller børnegrupper, samt at den vidensdeling, som foregår i dag, er uerstattelig. Dette skal ses i tråd med Kommunens mål om tidlig indsats i forhold til brydning af social arv, ungdomskriminalitet og inklusion af børn med særlige behov. At få unge mennesker ind på det rette spor i livet.
Hvis kommunen trods mange pædagogiske og psykologiske modargumenter bliver ved med at holde fast i, at klubtilbud skal være i store fritidscentre, vil vi opfordre til også at lade disse centre være fordelt på flere matrikler. Vores erfaringer og viden om børn er, at mange børn (og måske især de ressourcesvage) ikke vil vælge klubtilbud, der ligger for langt væk fra skolen. Der må derfor findes en mulighed for et klubtilbud nord for Emdrupvej.
Ang. vores fremtidige organisering:
• Vi ønsker, at være i klynge eller netværk med andre institutioner, der svarer til vores egen. Institutioner, der arbejder med skolebørn. I dag er vores primære samarbejdspartner skolen, og det er indlysende at interesse, viden og indsigt i skolebørn og unges udvikling og fritidsliv bedst varetages af fagfolk inden for området. Vi ønsker forældrerepræsentanter i bestyrelsen, som repræsenterer skolebørn.
Derfor ønsker vi en ledelse/bestyrelse med disse kompetencer.
• Vi ønsker, at vores overordnede leder skal have indsigt og interesse for fritidshjem og klubber.

• Vi ønsker, at vores daglige/pædagogiske leder har en kortere forretningsgang til forvaltningen, således at der frigives tid til selve institutionen og dens personale.

• Vi ønsker at føle ejerskab til de beslutninger, der tages ved at være med i processen, i stedet for at få direktiver.

• Vi ønsker at føle ejerskab i, at budgettet overholdes ved at have indsigt.

• Vi ønsker at kunne forhandle Ny Løn direkte med vores nærmeste overordnede, og derved springe et mellemled over. Et mellemled som ikke kender os.

• Vi ønsker et tværfagligt samarbejde med andre institutioner, der står med de samme udfordringer som os selv. Sparringspartnere, der har samme indsigt. Evt. et reflektionsrum.

Med venlig hilsen personalet i Drivhuset, Emdrupvej 134, 2400 NV

Få nyt om høringer

Abonnér