Høringssvar vedrørende Organisering af Fremtidens Fritidstilbud

Oprettet: 1. maj 2015
Svarnummer:
982

Indsendt af

Dorte lindblad Hansen

Postnr.

2700

By

Brønshøj

Høringssvar

Jeg finder det bekymrende at forslaget, vil erstatte de institioner, vi værsætter højt og som er idealle for vores børns forskellige behov. De mangfoldig Institionerne er tilpasset efter manges års virke og erfaring. Institionerne bevæger sig i lokalsamfundet og børne lærer at kunne begå sig i området, på egen hånd. De fungerer og de rumme, netop fordi de er små og overskuligt.

Forslaget er et panisk og uepatisk forsøg på at sparer på vores børns livskvalitet, hvor overskulige og genkendlige rammer er kendetegnet, alle kender alle, og hvor der er en personellegruppe, der kan overskue og have det arrangement og ro til at skabe det god børne liv i instionerne. Voksende som ønsker at arbejde i små overskulige rammer.

Jeg syntes forslaget er uden visioner, uden pædagogik og uden sikring for en helhedsorienter for atalle børn, med forskellig behov, bliver set og deres evner udvikles.

Vi lever i en tid hvor alting går så hurtigt og er konstant under forandringer. Her er vores institioner med historie, med en fast struktur og gamle trationer. Her er roen, på tros af travlehed i familien. Her er vores anker.

Spørgsmålet er om hvor meget der bliver sparet, hvis man indregner de sygedagpengene, man skal betale når personlet ikke kan honorer kravne og arbejdsstresset som også vil være en konsekvens af forslaget.
dernæst er der de børn som det ikke gavner at være i institioner af 500 til 700 børn. Børn som vil mistrives og vil få nedsat indlæring og trivels. De børn vil der være en risiko for at kunne finde i kontanthjælpssystemet, sener i livet. De vil i alle omstændigheder, få mindre ud af deres skolegang, af den grund at de ikke kan rumme så mange mennesker, lyd og larm.

jeg tror ikke på at de økonomiske besparelser kan stå alene. Til regnstøttet skal der også være udgifter til sygdagpeng for det personale der vil gå ned med stresss som vil starte i indstillingsprocessen og fremad.
Samt de børn der vil have en negativ konsekvens og som ikke vil fungerer i mega skoler og megainstitioner og som ikke få de nødvendige vilkår for at kunne starte på en ungdomsuddannelse, men lander på kontanthælp.

Ved at stemme for forlaget, sviger i de børn og personale, der har brug for vokse ansvarlig politiker i en tid der står i forandrings tid.

Hvordan vil politikerne tiltrække den veluddannet og kompetente medarbejder?

Med forslaget mister min søn muligheden for at forsætte i fritidshjemmet i sin gamle børnehave parkhus. Det er et stort tab for ham.

Jeg har skrevet min 6 årige dreng, på til privat skole. Det bliver nødvendigt for min dreng, som er hybersensetiv, hvis forslaget bliver ført ud i livet. Han skal ikke tabes på gulvet.
jeg er klar til at tag mit ansvar som mor, hvis I svigter Jeres.

venligst
socialrådgiver og psykoterapeut

Dorte Lindblad Hansen

Få nyt om høringer

Abonnér