Høringssvar vedrørende Organisering af Fremtidens Fritidstilbud

Oprettet: 1. maj 2015
Svarnummer:
918

Indsendt af

Debbie Gelineck Holm

Virksomhed / organisation

Smørblomsten

Postnr.

2700

By

Brønshøj

Høringssvar

Kære Kultur- og Fritidsborgmester Pia Allerslev og øvrige medlemmer af Børne- og Ungdomsudvalget i Københavns Kommune

Denne henvendelse vedr. fremtidens fritidstilbud v./ Husum Skole, herunder særligt Fritidshjemmet Smørblomsten.

Som forældre til et barn (og indenfor de næste år 3 børn) på Fritidshjemmet Smørblomsten, er vi glade for at se, at Københavns Kommune efter første høringsrunde om fremtidens fritidstilbud har lyttet til os, og nu lægger op til at bevare fritidshjemspladser på Smørblomstens matrikel, samt at der lægges op til en fremtidig organisering som selvejende institution.

Når det er sagt, er tiden kommet til at indse det fornuftige i at bevare de tre velfungerende fritidstilbud omkring Husum Skole (Smørblomsten, Trommen og Stafetten), som tilsammen tilfredsstiller forskellige ønsker og behov hos børn og forældre.

For os som forældre er der flere grunde til at bevare Smørblomsten som særsklit tilbud:

• En overskuelig og veldrevet institution, hvor alle børn kender alle pædagoger og omvendt
• En institution, der giver tryghed og nærvær for børn og forældre
• En institution med en lang historie og traditioner, som børn og forældre ser frem til
• En institution som qua sin størrelse gør det muligt for alle børn at deltage i alle større aktiviteter i fællesskab (teater, koloni, svømning o.l.)
• En institution, hvor mobning og dårlig omgangstone er ikke-eksisterende (det får aldrig lov at spire på grund af det store fokus på fællesskab)
• En institution, hvor de ældste børn lærer at tage godt imod nye børn, og hvor børnene forstår at begå sig på tværs af alder
• En institution, der favner den forskellighed, der er repræsentativ for området
• En institution med et erfarent, dedikeret og motiveret pædagogisk personale, der ofte yder lidt ekstra

Den særlige pædagogiske tilgang på Smørblomsten er bundet op på en spredning af børnene på alle klassetrin i indskolingen, hvor de ældste børn lærer fra sig, og de yngste børn suger til sig, så de senere kan lære fra sig. Mange af aktiviteterne har udgangspunkt i det fællesskab, Smørblomstens personale sætter en ære i at opbygge, hvor børnene lærer respekt for hinandens færdigheder og forskelligheder. Derfor kan et pædagogisk tilbud af meget høj faglig kvalitet, som det Smørblomsten giver, kun lade sig gøre, hvis der også er en aldersmæssig spredning i børnegruppen. Vi vil derfor på det kraftigste opfordre til, at Fritidshjemmet Smørblomsten bevares med en spredning af børn på alle klassetrin i indskolingen.

Københavns Kommunes intention om, at der på fritidsområdet for børn i alderen 6-9 år skal skabes en 1:1 struktur ved hver skole kan ved første øjekast virke logisk og strategisk velfunderet. Ikke desto mindre, så adskiller virkelighedens verden sig fra dette tankesæt. Børn har behov for nærvær og tryghed og det pædagogiske personale fortjener en synlig ledelse.

Vi håber at kommunen vil se hvordan forskelligheden i de nuværende tre fritidshjem kan bevares i en 1:1 struktur med én fælles ledelse til institutioner på flere matrikler. Vi vil opfordre til at bevare Smørblomsten som et selvejende fritidshjem med en egen bestyrelse, men indenfor en rammeaftale med de 2 andre tilbud omkring Husum skole.

Endnu en særlig ting, vi gerne vil fremhæve ved Fritidshjemmet Smørblomsten, er, at der på matriklen i dag findes både vuggestue, børnehave, fritidshjem og klub. Huset rummer i dag således børn fra 0-18 år, med en fælles institutionsbestyrelse. For mange børn betyder det en nem og tryg overgang imellem de forskellige institutionstyper, noget som principielt vægtes højt i forslaget til fremtidens fritidstilbud, så hvorfor gøre det vanskeligere i praksis?

En anden fordel ved et hus, der rummer børn fra 0-18 år, er den mulighed for kombinationsstillinger, som ledelserne her i høj grad har benyttet sig af. Kombinationsstillingerne skaber mulighed for at sikre en mere tryg overgang imellem de forskellige institutionstyper, fordi der er voksne, som børnene kender fra tidligere. Samtidig giver det en mulighed for at sikre fuldtidsstillinger til fritidshjemmets personale, som har været en udfordring efter skolereformen - her har man fundet en god løsning, som også har pædagogiske visioner.

Afslutningsvis vil vi gerne opsummere, at vi ønsker:
• Smørblomsten som en fritidsinstitution med en spredning af børn på alle klassetrin i indskolingen
• Smørblomsten som en selvejende institution på en selvstændig matrikel
• Smørblomsten med en udtalt decentral ledelsesstruktur og en egen bestyrelse, eventuelt inden for en rammeaftale i en 1:1 struktur.

Med venlig hilsen
Debbie & Mikael Gelineck Holm

Få nyt om høringer

Abonnér