Høringssvar vedrørende Holmbladsvænge - Lokalplan nr. 547

Oprettet: 28. december 2016
Svarnummer:
12

Indsendt af

Charlotte Boesen

Postnr.

2300

By

København S

Høringssvar

I forbindelse med lokalplanforslaget ”Holmbladsvænge” vedr. omdannelse af Amagerbankens gamle hovedsæde til ungdomsboliger, vil jeg bede kommunen om at afvise forslaget, eller i det mindste revurdere forslaget, sådan at taghaver/tagterrasser mod fælles gård ikke etableres, samt sikre at de nuværende beboere i området ikke belastes med yderligere støj, mere trafik og mangel på parkeringspladser.

Det angives i lokalplanforslaget, at der skal etableres taghaver/tagterrasser ind mod naboejendommens gård (AAB afdeling 19, Uplandsgade/Holmbladsvænge/Limgården). Der er tale om en lille gård, hvor larm og støj nemt forplanter sig. Samtidig har mange beboere deres soveværelser ud mod gården. Støj m.m. fra tagterrasser vil være til stor gene for os beboere i naboejendommen, særligt om aftenen og natten. Fx hvis tagterrasserne bruges til at grille, spille musik og feste på om sommeren – og det er vel meget sandsynligt med ca. 100 unge beboere. Jeg er også bekymret for, at den værdi vores gård har, som et stille pusterum, forsvinder. Byggeperioden vil også betyde støj og mere trafik, til gene for os der bor her.

I forvejen er området stærkt plaget af støj fra bl.a. Kiwi, som giver anledning til meget støj både tidligt om morgenen, og sent om aftenen, fordi metalbure med varer, containere, paller m.m. skal køres på flise- og brolagt underlag i Kiwis gård og på Uplandsgade. Hertil er Uplandsgade belastet med meget tung trafik – vareleveringer til Fakta og Kiwi foregår af den brolagte vej hver dag, også i weekenden. Brolægningen er mange steder i meget dårlig forfatning, og al kørsel på vejen larmer mere end hvis det var en almindelig asfalteret vej.

Morten Kabell citeres i Amager Bladet for, ”at ungdomsboligerne vil skabe liv i området, hvilket er til glæde for hele kvarteret”. Jeg har svært ved at se at området mangler liv – det er et tæt beboet område i forvejen. Øresundskollegiet ligger i den ene ende af gaden, og det er tæt på Amagerbrogade. Om natten i weekenden går der ikke sjældent højtråbende folk ned ad Uplandsgade, og der er en livlig trafik ad den bumlede brolagte gade, både dag og nat, med bl.a. tidlige vareleveringer og støj fra dagligvarebutikker. Hvis han boede på Uplandsgade, ville han vide at der ikke mangler liv!

Der er ofte ikke nok parkeringspladser i området som det er i dag, og da man vil sænke udgifterne til byggeriet, slækker man på kravet til antal parkeringspladser. Mange unge har bil i dag, og formodentligt vil der også komme gæster i bil. Hvordan sikres det, at parkering i området ikke bliver et problem? Der etableres 87 ungdomsboliger, og der bibeholdes blot 44 parkeringspladser og der anlægges ikke nye.

Til slut - hvad er konsekvensen hvis byggeomkostningerne alligevel ikke kan holdes tilstrækkelig nede, sådan at ungdomsboligerne blive for dyre for unge/studerende?

Jeg håber, at kommunen vil tage en beslutning der er hensynsfuld overfor os der allerede bor her, og at kommunen vil genoverveje hvordan bygningen på Uplandsgade 2 kan udvikles og bruges til gavn og glæde for alle, og ikke blot øge støj, trængsel og trafik.

Få nyt om høringer

Abonnér