Høringssvar vedrørende Organisering af Fremtidens Fritidstilbud

Oprettet: 1. maj 2015
Svarnummer:
1000

Indsendt af

Bestyrelse, MED og ledelse i Klynge Ø5

Virksomhed / organisation

Klynge Ø5

Postnr.

2100

By

København Ø

Høringssvar

Høringssvar fra MED udvalg, bestyrelse og ledelse i Klynge Ø5
til ”Fremtidens fritidstilbud ved Sortedamskolen”

Idet vi henviser til tidligere høringssvar for mere udførlig argumentation, vil vi kort tilkendegive:

Om organisering og ledelsesstruktur
Vi er enige i forvaltningens anbefaling af, at det fremtidige samlede fritidstilbud for 0.-3. klasse ved Sortedamskolen organiseres i en kommunal klynge.
Vi bifalder desuden, at den nuværende KKFO placeres i den kommunale klynge, og at den selvejende institution Færgegården afkobles Sortedamskolen, så pladserne overgår til den kommunale klynge.

I forlængelse heraf vil vi anbefale, at fritidstilbuddet placeres organisatorisk i klynge Ø5.
Derved vil klynge Ø5 kunne fastholde et 0-10 års perspektiv i det pædagogiske arbejde.
Halvdelen af fritidspladserne er i forvejen placeret under klyngen.

Vi har opfattet princippet om 1:1 ledelse som et ligeværdigt samarbejde mellem to ledere på samme ledelsesniveau. I dette tilfælde en klyngeleder og en skoleleder.
På denne måde kan sikres et stærkt og ligeværdigt samarbejde mellem en skolefaglig vinkel og et fritidspædagogisk udgangspunkt.

Om de fysiske rammer
Vi er tilfredse med, at høringsmaterialet lægger op til, at Klynge Ø5 nuværende fritidshjems matrikler bruges i den fremtidige struktur til glæde for både skole og fritidsinstitution, i erkendelse af, at det ikke er muligt at samle hele fritidstilbuddet på Sortedamskolens område.
Når det er sagt, er vi enige i, at der gøres hvad der kan for at skaffe fysisk rum til pladserne fra den selvejende institution gennem tilbygning på skolens område.
Vi gør i den forbindelse opmærksom på, at det er fysisk muligt at øge børnetallet i Remisen.

Om den praktiske gennemførsel
Vi ser positivt på forvaltningens oplæg om, at den konkrete flytning af børn, personale og tilbud aftales med de involverede parter, når der er taget endelig beslutning om organiseringen.

På vegne af MED-udvalget, bestyrelsen og ledelse.

Britt Riese-Andersen, Klyngeleder Ø5

Få nyt om høringer

Abonnér