Høringssvar vedrørende Kirkebjerg Skole - lokalplan 461

Oprettet: 13. september 2011
Svarnummer:
10

Indsendt af

Bent Christensen

Virksomhed / organisation

Vanløse Lokaludvalg

Postnr.

2720

By

Vanløse

Høringssvar

Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Bydesign. Vanløse Lokaludvalgs høringssvar vedr. "Kirkebjerg Skole". Vanløse Lokaludvalg har tilsluttet sig, at der blev udsendt forslag om lokalplan for Kirkebjerg Skole. Af hensyn til, at der er stort behov for børnepladser i Vanløse, både for institutionsområdet og på selve skoleområdet, støtter Lokaludvalget fortsat, at der vedtages en lokalplan. Det er bl.a. på det offentlige høringsmøde blevet nævnt, at det tillades at bygge i op til 17 meters højde. Dette svarer til den nuværende aulabygnings nuværende højde, og derfor støttes dette forslag om at nedsætte den tilladte højde fra 24 meter. Der er ikke mange steder i bydelen, hvor der kan skaffes så mange pladser, som det er påkrævet. Det kan der imidlertid ved Kirkebjerg. Vanløse Lokaludvalg udtaler sin støtte til, at der gøres bestræbelser på en udvidet støjdæmpning i området, ligesom vi lægger vægt på, at der allerede nu samarbejdes med Sikker Skolevejs-projektet i København, så det sikres at der er en samlet plan for Kirkebjerg Skole m.v., som straks kan fungere, efter byggearbejdernes færdiggørelse. Det er vigtigt, at denne strategi kan medvirke til at sikre, at trafikken til skolen, især biltrafikken, dæmpes, til glæde for beboerne, eleverne m.fl., så gang og cykling til skolen kan ske på sikker vis. Disse spørgsmål er ikke egentligt lokalplansstof, men bør give anledning til, at der gøres andre tiltag fra kommunens side. Den planlagte sti vil skulle være brandvej, dog vil lokaludvalget gerne påpege, at det ikke kan forventes, at der er nogenlunde opsyn med området uden for almindelig skoletid. Med venlig hilsen Bent Christensen, formand for Vanløse Lokaludvalg.