Høringssvar vedrørende Ændring af vejudlæg

Oprettet: 18. marts 2017
Svarnummer:
17

Indsendt af

Annette Heron Hansen og Lasse Cleveland

Postnr.

2400

By

København NV

Høringssvar

Høringssvar vedrørende ændring af vejudlæg på rabarbervej 2 fra naboer i almenbolig+ boligerne på jordbærvej.

Punkt 1: Farlige trafikforhold.

Stierne fra flere af boligrækkerne på Jordbærvej vil ende direkte I en vendeplads/vej til det nye byggeri på rabarbervej. Det vil uundgåeligt skabe meget farlige trafikforhold, da der vil være dårligt udsyn for biler på den nyanlagte vej da mure og hække vil forhindre frit udsyn. Man må også forvente tung trafik som renovations køretøjer og lastbiler der vil skulle passere meget tæt på huse og stier. Og dette er tilmed i et boligområde med ca 150 børn, der færdes på stierne omkring Jordbærvej.

Punkt 2: Parkering.

De byggerier der er på den gamle vandværksgrund er anlagt med et minimum af parkeringspladser. Det er allerede nu svært at finde parkering i området. Statsforvaltningens gæster og medarbejdere parkerer på nuværende tidspunkt lovligt og ulovligt I området. Hvis projektet bliver gennemført med 158 nye boliger vil mange flere biler skulle parkere i området eller i de omkringliggende områder. Men udvidelsen af vandværksbygningen fjerner man parkeringspladser fra området og lægger dem eget kælderareal, så statsforvaltningen og andre fra det store kontorbyggeri ikke kan bruge dem længere. Man må forvente at det vil skabe meget store parkeringsproblemer I vandværksområdet, ved institutionen Grøndalen og Landsbyen og i området omkring Grøndalsvænge alle.

Punkt 3: Gene fra parkeringskælder.

Vinklen og retningen på rampen til parkeringskælderen i det nye byggeri på den tomme grund, vil betyde at billygter vil genere flere boliger på Jordbærvej, specielt boliger med vinduer i gavlen.

Punkt 4: Frirumsarealer og oprydning.

Med opførelsen af 136 ungdomsboliger og 22 familieboliger vil mange nye beboere skulle leve på den gamle vandværksgrund. Desværre vil det nye byggeri have så lidt frirumsareal i gadeplan, at man må forvente at mange vil søge forskellige steder hen i området. F.eks. til de meget begrænsede frirumsarealer på Jordbærvej. Almenbolig + konceptet på Jordbærvej betyder blandt andet at beboerne I almenbolig + boligerne selv står for renovationen af området. Det vil ikke kunne undgås at så mange nye mennesker med så lidt frirumsareal vil betyde meget mere oprydning I området. Vi er bekymret over om det er mere end vi beboerne I almenbolig + boligerne kan håndtere.

Punkt 5: Vendepladsen inddrager frirums areal fra anden bebyggelse.

Vendepladsen inddrager grønt frirums areal fra almenbolig+ boligerne på jordbærvej. Det er ikke acceptabelt og vil yderligere forværre den generelle mangel på frirumsareal i hele området, hvis det nye byggeri opføres.

Få nyt om høringer

Abonnér