Høringssvar vedrørende Organisering af Fremtidens Fritidstilbud

Oprettet: 1. maj 2015
Svarnummer:
919

Indsendt af

Anne Müllertz

Virksomhed / organisation

Krudtuglen

Postnr.

2300

By

København S

Høringssvar

NOGLE GANGE KAN DET VÆRE DYRT AT SPARE!!
Baggrunden for "Fremtidens Fritidstilbud" er er først og fremmest en effektivisering (nydansk for besparelse) og en bedre organisering i forhold til samarbejdet mellem skole og fritidshjem.

Jeg kan godt forstå behovet for at skabe bedre rammer for samarbejdet, da dette langt fra har fungeret optimalt efter skolereformens opstart med alvorlige konsekvenser for både arbejdsmiljøet for skolepædagoger og store frustrationer på både skole og fritidshjemssiden.
Derfor giver det mening for mig at forsøge at styrke kommunikationsveje og beslutningsprocesser gennem 1:1 ledelse.
Jeg ser dog ikke nogen tungtvejende grund til at man ikke de steder i byen, hvor der er behov for det, kan have mulighed for en 1:2 - ledelse.
Jeg vil dog gerne understrege, at jeg ser et problem i at lederen på fritidshjemssiden er en KKFO-leder, da denne er underlagt skoleledelsen og der derfor ikke er tale om et ligeværdigt forhold.

I forhold til effektivisering (lukning af mindre fritidshjem og oprettelsen af store KKFOér på én matrikel frygter jeg, at det vil blive forbundet med store omkostninger.
Det er muligt, at man kan spare penge på både husleje og lønninger gennem en sammenlægning, men på det menneskelige plan kan det komme til at koste dyrt både for børnene og personalet.
De undersøgelser, som er lavet på området peger alle på, at mindre institutioner er bedre til at sikre trivsel i børnegruppen. Nærhed og kendskab til de enkelte børn er en forudsætning, for at lave et godt pædagogisk arbejde og jeg tvivler på, man kan garantere det i institutioner med 500-600 børn.
Desuden tror jeg børnene har godt af at færdes i andre omgivelser end skolen i deres fritid.
Og det er hensigtsmæssigt, at forældre har flere forskellige tilbud at vælge mellem, fordi børn er forskellige.

Helt konkret håber jeg på at BR vil høre på disse indvendinger, som jeg ikke er ene om, og beslutte en løsning for Islands Brygge med en 1:2 ledelse bestående af skolen på den ene side og KKFO´en Skibet og en sammenslutning af de selvejende fritidshjem på den anden side.

Hvis det ikke er tilfældet håber jeg i det mindste, at implementeringen vil blive udskudt til der er kommet klarhed over den kommende skoleudvidelse på Islands Brygge, så de ikke om få år igen skal ske en stor omstrukturering.

Til slut vil jeg gerne udtrykke min tilfredshed med min søns fritidshjem Krudtuglen.
Han er et barn, som har brug for overskuelige omgivelser og nærværende kendte voksne for at fungere optimalt i sin hverdag og det tilbyder Krudtuglen, men jeg kan tvivle på, om en kæmpestor institution vil kunne det.
Min datter starter på Krudtuglens fritidshjem om 14 dage og jeg håber hun kan få lov til at få fire gode år der.

Anne Müllertz, pædagog og mor til tre

Få nyt om høringer

Abonnér