Høringssvar vedrørende Organisering af Fremtidens Fritidstilbud

Oprettet: 30. april 2015
Svarnummer:
827

Indsendt af

anders halgren

Virksomhed / organisation

bellahøj fritidscenter

Postnr.

2400

By

københavn nv

Høringssvar

Forælder til to børn på Bellahøj Fritidscenter

Som forælder til to børn på Rødkilde skole og tilknyttet Bellahøj Fritidscenter, føler jeg mig nødsaget til skrive dette høringssvar.

Det gør jeg fordi vi er rigtig mange forældre, der ikke mener at Københavns Kommune peger på den bedste løsning for de organisatoriske rammer for fritidstilbuddet tilknyttet Rødkilde Skole. Vi er også af den overbevisning, at der gennem længere tid har været indskrevet flere børn på Bellahøj Fritidscenter end på KKFOen, og vi stiller os dermed uforstående overfor at det netop er KKFOen der skal danne ramme for det fremtidige tilbud.

Fremtidens fritidstilbud skal understøtte den nye folkeskoleskolereform på Rødkilde skole.
Med den nye skolereform og hele tanken om den åbne skole, hvor private virksomheder, foreningslivet hilses velkommen i den danske folkeskolen, mener vi at netop den selvejende institution har en stor force her. Hele deres fundament er baseret på tanken om at drive en forretning og drive købmandskab. De er ganske enkelt vand til at forvalte og håndtere deres midler på en fornuftig og hensigtsmæssig måde, der for Bellahøj Fritidscenters vedkommende har givet et overskud de sidste mange år, men ikke på bekostning af børnene.

Som en del af den faglige fortælling, ønskes det at bevare den eksisterende fritidspædagogiske kvalitet. Vi synes at Bellahøj Fritidscenter har så meget mere at byde ind med i forhold til et kommende tæt samarbejde med skolen. Allerede i dag byder de ind på rigtig mange områder, og er en integreret del af undervisningen i løbet af skoledagen. Vi mener Bellahøj Fritidscenter kan så meget mere end KKFO’en der ligger på skolen i dag. Hele deres kultur og deres tilgang til det enkelte barn, er værd at inddrage i en videre proces. KKFO’en har også i deres høringssvar ytret, at de sagtens kunne se sig selv blive en del af den selvejende institution. Som forældre på Bellahøj Fritidscenter har vi gennem længere tid været vidne til en del overflytninger fra KKFO’en, som af forskellige årsager ikke har kunnet indfri børnenes og forældrenes behov.

Alle de tilbud vores børn bliver præsenteret for på Bellahøj Fritidscenter vidner også om, at de forstår sig på at søge det enkelte barns behov. De har forstået at forvalte deres midler og disponere dem på en sådan måde, at det giver mening for børn og voksne – skal væggen males nu, nej vi skal på tur, for det trænger børnene til. Det er de rigtig gode til på Bellahøj Fritidscenter.

Med en 1:1 ledelse i kommunal regi, bliver det skoleleder Anders Busk der skal varetage det overordnede ledelsesansvar for både skole og fritid. Med en ny skolereform oven i hatten, mener vi ganske enkelt at det vil være at drive rovdrift på den enkelte skoleleder. I stedet skal et samarbejde mellem skole og den selvejende institution styrkes gennem sparring og forskellige måder at gå til opgaven på. Det vil skabe dynamik, og udvikling, samtidig med at det skaber en fælles forståelse for den opgave der skal varetages. Flere ledere, skaber bedre trivsel blandt medarbejdere.

Få nyt om høringer

Abonnér