Luftfoto, der viser lokalplanområdet

Slotsherrensvej Vest - lokalplanforslag

Lokalplanen skal gøre det muligt at omdanne eksisterende bygninger samt opføre ny bebyggelse til boliger, supermarked og plejecenter.

Høringsfrist:

24. november 2023
Indsendt af:
Sabrine Siø Klüver
Dato: 24. november 2023
Svarnummer:
9
By:
Vanløse
Postnr.:
2720
Jeg har for tre år siden købt hus på Slotsherrensvej 110, som er beliggende lige overfor nr. 111, hvor jeg bor sammen med min lille familie. Det er ingen hemmelighed at området omkring grunden på Slotsherrensvej 113, samt nr. 111 i den grad trænger til noget foryngelse og at det er trist at to så store grunde står tomme og forladte hen. Derfor er derfor positivt at man nu kigger på hvad disse grunde kunne bruges til. Jeg er dog stor modstander af påbegyndelsen af et byggeri i nr. 111, hvor man tiltænker at bygge op i 15 meters højde, da dette vil være til utrolig stor gene for os som er naboer og genboere til byggeriet i forhold til skygge. Derudover er jeg stærkt bekymret i forhold til vores privatliv, da jeg frygter at man med et så højt byggeri vil kunne se direkte ned i min og andres haver fra bygningen, da vi bor meget tæt på den pågældende grund   Hvis man i øvrigt ser på de omkringliggende bygninger i denne del af Vanløse, har ingen en højde som tilnærmelsesvis er i nærheden af 15 meter, hvorfor byggeriet på ingen måde vil passe ind i et i øvrigt tæt bebygget område. Jeg håber inderligt at I vil tage bekymringerne fra os som bor her seriøst, da det kommer til at påvirke vores hverdag og glæde ved at bo netop her.     
Læs høringssvar fra Sabrine Siø Klüver
Indsendt af:
Karen Hansen
Dato: 24. november 2023
Svarnummer:
8
By:
Vanløse
Postnr.:
2720
Lokalplanen vedrørende Slotsherrensvej 111 indebærer at der opføres et stort plejecenter i 3 etager med en højde på op til 15 meter, hvor de nuværende bygninger er i én etage og taget uden særlig stor hældning, totalt er højden idag max 8,5 meter.  Det medfører,  at naboerne mod øst  vil blive generet af betydelig skygge og  indblik fra plejecenteret, der ligger tæt op ad de østlige naboer.      
Læs høringssvar fra Karen Hansen
Indsendt af:
HOFOR A/S
Dato: 24. november 2023
Svarnummer:
7
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
HOFOR A/S
By:
København S
Postnr.:
2300
Vedhæftet er HOFORs bemærkninger til lokalplanforslag Slotsherrensvej Vest. 
Læs høringssvar fra HOFOR A/S
Indsendt af:
Vanløse Lokaludvalg
Dato: 24. november 2023
Svarnummer:
6
Vedhæftede filer: 1
By:
Vanløse
Postnr.:
2720
Se venligst vedhæftede fil fra Vanløse Lokaludvalg
Læs høringssvar fra Vanløse Lokaludvalg
Indsendt af:
Poul Hviid
Dato: 24. november 2023
Svarnummer:
5
Vedhæftede filer: 1
By:
Vanløse
Postnr.:
2720
Se tilføjede fil
Læs høringssvar fra Poul Hviid
Indsendt af:
Louise Lind
Dato: 24. november 2023
Svarnummer:
4
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Samvirkende boligselskaber
By:
København SV
Postnr.:
2450
Slotsherrensvej - SAB
Læs høringssvar fra Louise Lind
Indsendt af:
Stefanie Høy Brink
Dato: 24. november 2023
Svarnummer:
3
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Københavns Museum
By:
København V
Postnr.:
1555
Se venligst vedhæftede høringssvar fra Københavns Museum.
Læs høringssvar fra Stefanie Høy Brink
Indsendt af:
Jens Thaulow Christensen
Dato: 8. november 2023
Svarnummer:
2
By:
Vanløse
Postnr.:
2720
Som fremført på borgermødet d.7 november hvor jeg forespurgte om beskyttede boliger i bebyggelsen nr.113. Det blev blev benægtet af bygherre/arkitekt. Jeg mener det vil være naturligt at påtænke et antal i bebygelsen 113 da de kan kan services fra det påtænkte plejehjen i nr. 111 og vil derfor fremsætte det som supplerende forslag
Læs høringssvar fra Jens Thaulow Christensen
Indsendt af:
CYKELEXPERTEN.DK A/S
Dato: 27. oktober 2023
Svarnummer:
1
Vedhæftede filer: 1
By:
Vanløse
Postnr.:
2720
Til Københavns Kommune,  Høringssvar er vedhæftet.  Med venlig hilsen Mikkel Mariager, på vegne af Cykelexperten.dk
Læs høringssvar fra CYKELEXPERTEN.DK A/S