3 timers tidsbegrænset parkeringszone i Vanløse

Teknik- og miljøforvaltningen har i 2021 gennemført en analyse for mulighederne for etablering af nye parkeringszoner i København.

Høringsfrist:

6. juli 2022
Indsendt af:
Bestyrelsen i Vanløse Grundejersammenslutning
Dato: 6. juli 2022
Svarnummer:
11
By:
Vanløse
Postnr.:
2720
Vanløse Grundejersammenslutning har hermed nogle kommentarer til materialet om 3-timers tidsbegrænset p-zone i Vanløse. Efter at have gennemlæst materialet, som er vedhæftet på www.blivhoert.kk.dk har vi følgende kommentarer vedr. udvidelsen af den i forvejen eksisterende parkeringszone i Vanløse omkring Linde Allé. Som analysen fra 2021 viser, så er ca. 50% af de, der parkerer i Linde Allé området udefra kommende trafikanter.: Fjernparkering til lufthavnens rejsende - især om sommeren Erhvervsparkering - især håndværkere med bopæl i Frederiksbergs p-zone Anden pendlerparkering/dagsparkering og f.eks. cykel til indre by Dette har i en årrække betydet, at beboerne i området har haft svært med at kunne finde en parkeringsplads f.eks. ved hjemkomst fra arbejde. Ved udvidelse af den eksisterende parkeringszone, så vil området ikke længere være underlagt dette problem, og der vil være plads til områdets beboere, og den trafik der har været i området fra bilister også udefra, der leder efter parkeringsmulighed vil ophøre. Vanløse Grundejersammenslutning er tilhænger af, at tidsrummet for parkeringszonen kommer til at gælde i tidsrummet 8-22. Det antal gæstelicenser på årligbasis på 10, som er foreslået, tror vi ligger i underkanten i de boliger, hvor der kun bor én person. Dette er også kommet frem på de borgermøder, der har været. Vi ser gerne, at parkeringszonen kommer til at til at gælde hele Vanløse, og håber at Grøndal-zonen hurtigt kommer på plads, da der her er 2 p-zoner (NV og Frederiksberg) der grænser op til Grøndal som giver de samme problemer som på Linde Allé.
Læs høringssvar fra Bestyrelsen i Vanløse Grundejersammenslutning
Indsendt af:
Camilla Brix
Dato: 5. juli 2022
Svarnummer:
10
By:
Vanløse
Postnr.:
2720
Jeg synes det er fornuftigt at indføre tidsbegrænset parkering i det foreslåede tidsrum, men 10 licenser om året er alt for lidt. Hvad gør man, når man er løbet tør for licenser? Dropper man alle sociale arrangementer, fordi folk ikke kan parkere ved ens hjem. Det er uholdbart. Alternativt kan man få 10 licenser pr. Person over 15 år i husstanden, og mulighed for at tilkøbe yderligere licenser (10-20-50 eller lignende).
Læs høringssvar fra Camilla Brix
Indsendt af:
Timothy Arnold
Dato: 5. juli 2022
Svarnummer:
9
By:
Vanloese
Postnr.:
2720
Jeg er ikke interesseret i 3 timers parkering i Vanløse. Det er hverken nødvendigt eller ønskeligt.
Læs høringssvar fra Timothy Arnold
Indsendt af:
Lissie
Dato: 4. juli 2022
Svarnummer:
8
By:
Vanløse
Postnr.:
2720
10 gæstelicenser er IKKE nok! Som enlig beboer burde det, være det dobbelte.   
Læs høringssvar fra Lissie
Indsendt af:
Anne
Dato: 23. juni 2022
Svarnummer:
7
By:
Vanløse
Postnr.:
2720
Jeg synes det er uhensigtsmæssigt og unødvendigt, at parkeringszonen skal gælde til kl. 22! Det må da være mere end rigeligt til kl 19, som det er nu, det ser ud til at fungere helt fint. Det kommer til at besværliggøre enhver form for social kontakt i eget hjem med gæster der kommer i bil. Det burde også være muligt, som enlig, at søge om mere end 10 licenser. Jeg forstår konceptet med licenserne, men det er simpelthen uretfærdigt og rammer dem der ikke har de store ressourcer at trække på. 
Læs høringssvar fra Anne
Indsendt af:
Jeppe Nielsen
Dato: 21. juni 2022
Svarnummer:
6
By:
Vanløse
Postnr.:
2720
Efter borgermøde er det afklaret at håndværkere, der skal lave arbejde ikke har mulighed for at få licenser ud over gæstelicenser. Med kun 10 gæstelicenser skal der vælges mellem familie besøg eller få lavet arbejde. Derfor bør antallet af licenser øges væsentligt, evt. kan salg af gæstelicenser gøres ulovligt. Mængden af licenser gør at man som single kun kan have hverdagsbesøg af flere personer/familier i bil, få gange om året. Hvis man f.eks. har besøg af tre i bil så kan det kun ske 3 gange årligt. En mulighed kunne også være at undtage skolernes ferier fra parkeringsordningen.
Læs høringssvar fra Jeppe Nielsen
Indsendt af:
Jeppe
Dato: 20. juni 2022
Svarnummer:
5
By:
Vanløse
Postnr.:
2720
Jeg mener ikke at dette bør kunne indføres på private og private fælles veje. Hvis kommunen vil indføre afgifter på parkering, så skal de også overtage vedligeholdelse af vejene. Det er også for lidt med 10-15 gæstelicenser om året, pr. beboer, så en single jyde kan ikke få meget besøg af familie. Der mangler i materialet også beviser for at dette er et problem i området. Til sidst så kan det ikke være rigtigt at beboere skal bøde for at virksomheder ikke kan sørge for parkering til kunder og medarbejdere. Så det vil være bedre at løse årsagen til problemet end bare at skubbe problemet længere ud af byen.
Læs høringssvar fra Jeppe
Indsendt af:
Anette Engmose
Dato: 14. juni 2022
Svarnummer:
4
By:
Vanloese
Postnr.:
2720
Det er fint med 3 timer parkering, men ikke optimalt at man skal ned og flytte sin p-skive, hvis man har gæster i mere end 3 timer. 10 gæsteparkeringsbilletter er bestemt i underkanten på et helt år.
Læs høringssvar fra Anette Engmose
Indsendt af:
Christian
Dato: 31. maj 2022
Svarnummer:
3
By:
Vanløse
Postnr.:
2720
Det er fint at udvide zonen og for den sags skyld tidsrummet, men 1) Kunne i så ikke også få parkeringsvagter ud. 2) 10 gæstelicenser pr. år er alt for lidt. Har man flere gæster ryger de jo hurtigt over 2 weekender. Der skal flere til.
Læs høringssvar fra Christian
Indsendt af:
Charlotte
Dato: 30. maj 2022
Svarnummer:
2
By:
Vanløse
Postnr.:
2720
Der er rigtig dejligt, at der nu kommer p-zone i kvarteret omkring Linde Allé, så vi ikke længere skal være fjernparkering for kunder til lufthavnen, og håndværkere, som ikke bor i kvarteret. Og dejligt, at man indtænker tidsrummet 8-22. 10 gæstelicenser er måske i underkanten, hvis man som jeg kun bor én voksen i hustanden.  Og så ville det være rart, at parkering forudsætter elektronisk p-skive, så man i løbet af dagen ikke bare kan gå ud og stille sin p-skive. 
Læs høringssvar fra Charlotte
Indsendt af:
Nick Vikander
Dato: 28. maj 2022
Svarnummer:
1
Vedhæftede filer: 1
By:
København
Postnr.:
2300
Se pdf
Læs høringssvar fra Nick Vikander