Tunnelfabrikken - nyt lokalplanforslag, kommuneplantillæg og miljørapport

Lokalplanen skal muliggøre at Tunnelfabrikken kan udvikles med op til 80.100 m². Ved ombygning af eks. bygninger og nye ungdomsboliger.

Høringsfrist:

31. januar 2022
Indsendt af:
Inger Hutters
Dato: 24. januar 2022
Svarnummer:
2
Virksomhed / Organisation :
Østerbro Havnekomité
By:
København Ø
Postnr.:
2100
  Tunnelfabrikken - nyt lokalplanforslag, kommuneplantillæg og miljørapport. Høringssvar fra Østerbro Havnekomité I november 2009 blev strategien for Nordhavn fremlagt efter afholdelse af en international konkurrence. Det fremgik, at Nordhavn skulle være fremtidens bæredygtige by og bl.a. være en miljøvenlig by, en by for alle, en by med grøn trafik. Det fremgår af visionen side s.9 om en by med grøn trafik : ” I Nordhavn satses der på bæredygtige trafikale løsninger. Det naturlige valg skal være at benytte cyklen, den kollektive trafik eller at bevæge sig til fods fremfor at tage bilen.” Der er derfor tale om en kovending, når der i det ny forslag til lokalplan for Tunnelfabrikken gives mulighed for 403 parkeringspladser i niveau. Vi ser i Havnekomiteen med stor bekymring på, at planerne om Nordhavn, som bæredygtig by igen og igen bliver omgjort. I dette høringssvar henvises til vores tidligere høringssvar fra 28.6.2020 og 25.4.2021 om Tunnelfabrikken. Her har vi peget på, at vi finder det af stor betydning at området øst for Tunnelfabrikken friholdes til vild natur, som det fremgår af planen, Nordhavn Naturpark ( udg. Af Nordhavns Naturvenner). Vi foretrækker vild natur fremfor en asfalteret parkeringsplads. Det var vel også det, et flertal af politikerne lovede i forbindelse med Kommunalvalg 2021. I henhold til det nye lokalplanforslag bliver der igen mindre mulighed for natur i Ydre Nordhavn.   24. januar 2022. Inger Hutters, formand for Østerbro Havnekomité  
Læs høringssvar fra Inger Hutters
Indsendt af:
Østerbro Lokaludvalg
Dato: 20. januar 2022
Svarnummer:
1
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Københavns Kommune
By:
København Ø
Postnr.:
2100
Østerbro Lokaludvalg besluttede på ordinært møde 19. januar 2022 at genfremsende høringssvar fra den offentlige høring forår 2021.
Læs høringssvar fra Østerbro Lokaludvalg