Ny badezone ved Ofelia Plads, Kyssetrappen

Kultur- og Fritidsforvaltningen har indsendt en ansøgning om at etablere en ny badezone ved Ofelia Plads (Sankt Annæ Plads 31)

Høringsfrist:

16. marts 2020
Indsendt af:
Anne Rytter
Dato: 16. marts 2020
Svarnummer:
32
By:
Kbh. K
Postnr.:
1302
Jeg synes det er dejligt, om der kunne komme et havnebad som beskrevet i den brede model. Det vil virkelig være til glæde og gavn for alle der bor i Frederiksstaden. Man bør dog kigge på badetrapperne - af hensyn til 60+ årige. 
Læs høringssvar fra Anne Rytter
Indsendt af:
jens frandsen
Dato: 16. marts 2020
Svarnummer:
31
By:
København K
Postnr.:
1302
Goddag. Jeg vil hermed gerne takke for forslaget om at etablere et havnebad ved Kyssetrappen. Det er alletiders ide, der er stor behov for den for beboerne i Frederiksstaden og jeg vil så afgjort anbefale den brede model. Med venlig hilsen, Jens Frandsen
Læs høringssvar fra jens frandsen
Indsendt af:
Flemming Flindt
Dato: 15. marts 2020
Svarnummer:
30
By:
København K
Postnr.:
1253
Vi synes det er en rigtig god idé. Vi har nu boet i området i 4 år og har savnet en mulighed for at bade i havnen tættere på vores bopæl.  Mvh Julie og Flemming Flindt
Læs høringssvar fra Flemming Flindt
Indsendt af:
Rasmus
Dato: 13. marts 2020
Svarnummer:
29
By:
København k
Postnr.:
1208
Efter min mening, er der ikke nok gæstepladser til lystsejlere i Københavns Havn. At lave en badezone på Ophelia Plads vil indrage en del af de i iforvejen få pladser, som os sejlere elsker at benytte hele sommeren ud. Det er et fantastik sted at ligge, som ikke findes noget andet sted i havnen, da der ikke er høje bygninger, som skygger for solen. Har i prøvet at ligge til kaj langs indermolen en sommeraften, med glade cafegæster, musik og god stemning ved i hvad jeg taler om. Efter min mening, er der mange andre steder man kan bade, så på vegne af mig selv, samt en masse andre lystsejlere, vil jeg gerne bede jer om at tænke på alle der benytter området. R.P
Læs høringssvar fra Rasmus
Indsendt af:
Simon
Dato: 13. marts 2020
Svarnummer:
28
By:
København K
Postnr.:
1370
Der bør afstås fra at etablere badezone for opretholde mulighederne for gæstesejlere der kan anløbe københavns havn med lystbåde. Det er en af de få pladser i København der er let at komme til og hvor der ikke konstant er fuldt booket ugevis i forvejen. Det er med til at give et herligt liv til den del af København med både der anløber. I forvejen er der masser af badezoner i København, men få steder både kan lægge til.
Læs høringssvar fra Simon
Indsendt af:
Karin
Dato: 13. marts 2020
Svarnummer:
27
By:
København K
Postnr.:
1265
Det er et fantastisk initiativ som vi varmt støtter ! Såfremt badezonen vedtages, bør I sikre tilhørende toiletforhold og evt omklædningsmuligheder, så vinterbaderne kan benytte badezonen året rundt. Der udtrykkes bekymring om øget larm. I bør overveje om der skal være restriktioner omkring brug af musik eller lignende så initiativet ikke generer de omkringboende. Tak fordi I lytter til beboerne, vi glædes os til at få en badezone ved Ofelia Plads
Læs høringssvar fra Karin
Indsendt af:
Pernille Kjær
Dato: 12. marts 2020
Svarnummer:
26
Virksomhed / Organisation :
1950
By:
København Ø
Postnr.:
2100
Løsning nr 2 skal absolut vælges, fordi der skal være mulighed for at sejle og lægge til ud for Admiral Hotel i Københavns Havn. Sejlskibe hører til og efterhånden er der kun meget dårlige forhold for sejlbåde i havnen. Sejlvejen til Nyhavn har man gjort langsommelig og besværlig. 
Læs høringssvar fra Pernille Kjær
Indsendt af:
Tomas Gorrissen
Dato: 12. marts 2020
Svarnummer:
25
By:
København K
Postnr.:
1254
Super dejligt hvis det bliver lovligt at bade Kyssetrappen. Ville være endnu mere fantastisk, hvis f.eks. CopenHot kom retur, så man også kunne komme i sauna om vinteren.
Læs høringssvar fra Tomas Gorrissen
Indsendt af:
Carsten Bjerno
Dato: 12. marts 2020
Svarnummer:
24
By:
København K
Postnr.:
1308
Det var dor en fantastisk god ide. Den vil jeg glæde mig til at bruge. Jeg er vinterbader mere end sommerbader. hvis der kunne etableres en form for læ (ikke hus m tag, bar en eller to vægge) i f m omklædning vil det være fint. Med venlig hilsen  En glad og taknemmelig københavner Carsten Bjerno
Læs høringssvar fra Carsten Bjerno
Indsendt af:
Vibeke Thorsteinsson
Dato: 11. marts 2020
Svarnummer:
23
By:
København. K
Postnr.:
1310
Det er en virkelig god ide at lave badezone ved kyssetrappen. At kunne vinterbade lige forenden af vejen hele året rundt og allerhelst uden restriktioner vil være et fantastisk tilbud både til københavnerne og turisterne.  
Læs høringssvar fra Vibeke Thorsteinsson
Indsendt af:
Jens Tommerup
Dato: 5. marts 2020
Svarnummer:
22
Virksomhed / Organisation :
Nyhavnsgruppen
By:
København K
Postnr.:
1253
  Udtalelse til forslag om badezone ved ”Kyssetrappen.”   Umiddelbart kunne en badezone ved Ofelia Plads/Kyssetrappen synes en god ide, da det ville lovliggøre den ulovlige badning, der i dag finder sted.   Dog er der for os at se nogle forhold der først skal være i orden. En badetilladelse skal være tidsbegrænset til kl. 22 – og dette skal kontrolleres, da det ellers ødelægger nattesøvnen for både lokale beboere og hotelgæster på de nærliggende hoteller.   Da vandet i bassinet mellem Front Hotel og Ofelia Plads henstår stille bør dette vand renses konstant evt. ved vandstøvsuger i stil med de i Nyhavn placerede.   Der har tidligere været lokalplanforslag fremme om at etablere studie til Aftenshowet på den yderste del af molen. Dette ser ud til at være sat i bero? Men skulle man vælge at etablere badezone, bør det genovervejes at etablere en fast toiletbygning ved ”Kyssetrappen”, der passer til de øvrige bygninger på Ofelia Plads.   Alle vi der bor i København og som bruger området på Ofelia Plads, hvad enten der er kunst, teater eller opera, vil være kede af, hvis disse arrangementer skal ophøre på grund af badetilladelsen. Indrettes der badeområde, skal der sørges for at arrangementer i lighed med de overfor nævnte stadig kan afholdes.   Som de foreløbige udtalelser viser, kan en sådan badezone medføre støjproblemer. De nutidige erfaringer viser, at der er allerede støj problemer og problemer med ulovlig gadehandel. Så hvis man ikke har personale til at håndhæve ordensreglerne er det lige meget. Der skal være folk det kontroller at det ikke foregår ulovlig musikafspilning af det offentlige rum. Som det er nu tager folk bare en ghettoblaster med og spiller højt. Og der er ikke nogen der gør noget. Ligesom der heller ikke hånd om ulovlig gade handel.   I forbindelse med arrangementer på Ofelia Plads har det vist sig, at der ofte kommer et stort antal cykler. Inden badezonen etableres på Kyssetrappen, skal der derfor etableres cykelparkering, der ikke skæmmet parkområdet. Vi er i tvivl om, hvem der ejer arealet ved Kyssetrappen. Men under alle omstændigheder skal cykelparkeringen etableres af dem som ejer området. Der skal indsætte mandskab til at holde orden med cyklerne, så de ikke som tidligere somre flyder over alt. Det er ejerne af pladsen der må betale herfor da det er dem der tjener på kommercialiseringen af området.   Pladsen skal indrettes, så der er de nødvendige faciliteter. Nabopladsen,Ofelia Plads, har haft opstillet toilet skurvogne på Ofelia plads de sidste somre. Ejerne af pladsen må bygge toilet- og bade faciliteter. Eller der må betales for disse i  parkeringshuset, så pladsen ikke skæmmes af grimme toilet vogne. Da pladsen skal være åben  og friholdt for bygninger – må det ske nede i parkeringsanlægget.   I forbindelse med den øgede trafik, der må kunne forventes til området (der er bl.a. mange positive udtalelser fra Krøyers plads), bør Toldbodgade ensrettes, så der kan etableres cykelstier på begge sider af gaden. Hvis ikke det sker, kan det frygtes at cykeltrafikken på fortovene intensiveres. (Det kan allerede i dag være forbundet med fare at være fodgænger i gaden!!)   Forholdene for fodgængere i området bør i øvrigt forbedres. I dag er fortovene i Toldbodgade og langs havnen i en miserabel forfatning, enten meget skæve eller fuld af knækkede fliser, så man nu kan se gangbesværede gå ude på gaden for at undgå de meget skæve fortove. (Nyhavn mangler for øvrigt ramper, så kørestole kan komme op på fortovene!!)     Konklusion: Skal der etableres en badezone, skal dette først ske, når rammerne er i orden.
Læs høringssvar fra Jens Tommerup
Indsendt af:
Piet
Dato: 5. marts 2020
Svarnummer:
21
By:
København Ø
Postnr.:
2100
Det lyder som en ualmindelig god idé med en badeszone ved Kyssetrappen. Der bades alligevel en hel del sommermånederne i det område, så hvorfor ikke gøre det både lovligt og sikkert. Det vil hjælpe de badende samt de sejlende. Jeg synes helt klart Model 1 med badezone i fuld bredde af bassinen, er det rigtige valg. En mindre badezone som Model 2, vil ikke være stor nok til det store antal badende om sommeren, og vil derfor kun medføre farlige situationer for dem der så vil bade udenfor badezonen. En tidsbegrænsning vil nok være at foretrække for de omkringboende. Eks. fra 07-22 eller lign. Ift. relevant input fra HOFOR tænker jeg det er til at håndtere, at der er kølevandsindtag samt overløb i badezonens område. Det bør ikke være årsag til, at badezonen som helhed ikke kan gennemføres. Ser frem til at der kommer lovlige og sikrede forhold for både de badende gæster, og for de sejlende ved Ofelia Plads.
Læs høringssvar fra Piet
Indsendt af:
Mads Aarup
Dato: 4. marts 2020
Svarnummer:
20
By:
København K
Postnr.:
1204
Fantastik og naturligt med lovlig og beskyttet badning ved "Ofelia Beach", på en strækning, der virkelig savner netop den mulighed, som vi sidste år fik ved Kalvebod Bølge. Forvaltningen opfordres dog til ikke at gå efter den lille zone, som beskrevet i forslaget. Der vil blive brug for badning i Kyssetrappens fulde bredde og gerne i en bredde på mere end 20 meter. Og navnligt i dette basin, hvor siderne allerede danner den naturlige beskyttelse. Jo mindre bassinnet er, jo flere vil bade uden for bøjerne på de gode dage. Trapperne er meget fint og præcist beskrevet og genkendes fra Bølgen. De er ikke særligt brugervenlige. De føles unaturligt brede og enhver, der har "besteget" dem, ved, at man støder knæene på, fordi trappen er for stejl. Mere end 15 grader kunne være en forbedring. Eller brug en godkendt og mere ergonomisk standardtrappe - det er måske også billigere. HOFORs kommentarer er vigtige, men bør ikke have opsættende virkning for badezone i fuld bredde. Det er klart, at der skal advares mod badning ifm overløb, uanset om vandet udledes i eller nær badezonen. Køleanlægget trækker havnevand ind formentlig i stor dybde, hvor vandet er køligst. Det bør ikke give anledning til risiko hverken for badende eller anlægget. Vandet udledes lige så rent, men lidt varmere, hvilket næppe er i konflikt med badning ;o) Udløbet skal om nødvendigt ændres til ikke at konflikte med den badning, der jo allerede finder sted hele sommeren.
Læs høringssvar fra Mads Aarup
Indsendt af:
HOFOR A/S
Dato: 4. marts 2020
Svarnummer:
19
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
HOFOR A/S
By:
København S.
Postnr.:
2300
Til rette vedkommende, Vedhæftet er høringssvar fra HOFOR A/S. Vi stiller os naturligvis til rådighed med uddybende bemærkninger og yderligere oplysninger. På vegne af HOFOR A/S. Karim Friis Arfaoui
Læs høringssvar fra HOFOR A/S
Indsendt af:
Anders Perner & Mette Linnet Olesen
Dato: 3. marts 2020
Svarnummer:
18
By:
København K
Postnr.:
1311
Fantastisk initiativ. Der er mange i  f.eks Nyboder kvarteret som har savnet et lokalt sted at bade på den lange strækning mellem 'Bølgen' og Nordhavn. Der er fuld opbakning herfra til en lovlig og organiseret badezone der forebygger de farlige situationer som opstår nu hvor der bades ulovligt, Der må kunne sættes nogle rammer som gør at de der bor i nærheden også kan ' holde det ud'. I fremtiden meget gerne vinterbadeskur (evt sauna på flydende ponton som kan flyttes væk om sommeren?) meget gerne mulighed for lokal kajakopbevaring også.
Læs høringssvar fra Anders Perner & Mette Linnet Olesen
Indsendt af:
Line hirtsgaard
Dato: 1. marts 2020
Svarnummer:
17
By:
København k
Postnr.:
1311
Der er i den grad for en badezone på den strækning i Københavns havn. området bliver i den grad brugt som badeområde om sommeren, så hvis det kunne bliver under mere kontrolleret forhold, ville det være skønt. hilsen line sommer og vinterbader
Læs høringssvar fra Line hirtsgaard
Indsendt af:
Vibeke
Dato: 1. marts 2020
Svarnummer:
16
By:
København
Postnr.:
1307
Er der tænkt livreddere ind i planen? Kommer der toiletter? Det lyder herligt, men vil medføre øget larm i området omkring, som jo er belastet nok i forvejen. Et aften havnebad til kl 22 max vil holde de mest berusede væk, hvis det overholdes, men jeg synes det er let at se fulde folk og fæle ulykker for sig. Stedet er indbydende men for tæt på beboelse. Direkte imod alle de kræfter det kæmper for en by der et til at holde ud at bo i. Find et andet sted. 
Læs høringssvar fra Vibeke
Indsendt af:
Lisbeth Brigsted
Dato: 29. februar 2020
Svarnummer:
15
By:
Kbh K
Postnr.:
1401
Rigtig god ide med badezone ved Ofelia Plads der er som skabt til formålet. Fra myndighedernes side bør der så holdes opsyn med at der ikke bades andre steder i havnen hvor det ikke er tilladt ( skiltning  er desværre ikke nok, respekteres ikke ) Jeg mener ikke det skal være tilladte at bade efter kl 22, da det af erfaring oftest er støjende,fulde mennesker der vil benytte sig af det.    
Læs høringssvar fra Lisbeth Brigsted
Indsendt af:
Julie Riegels
Dato: 28. februar 2020
Svarnummer:
14
Virksomhed / Organisation :
1987
By:
Kbh K
Postnr.:
1253
Kyssetrappen er et roligt åndehul for lokale vand- og solgæster i et ellers hektisk og turismefyldt område. Etablering af en badezone vil nok tiltrække flere mennesker til stedet, så det kunne med fordel gå hånd i hånd med en begrænsning af udlejningsbåde ved kyssetrappen. Vandet er ret stillestående, så færre udlejningsbåde vil også give renere vand. Muligheder for vinterbadeklub er en rigtig god idé.
Læs høringssvar fra Julie Riegels
Indsendt af:
Eva de Lichtenberg
Dato: 27. februar 2020
Svarnummer:
13
By:
København K
Postnr.:
1254
Jeg synes det er en vanvittig god ide at lave en badezone ved Kyssetrappen ved Ofelia Plads. Håber blot at adgangsforholdene (trappen ned til vandet) bliver gjort tilgængelig for personer med gangbesvær.  
Læs høringssvar fra Eva de Lichtenberg
Indsendt af:
Camilla Thygesen
Dato: 27. februar 2020
Svarnummer:
12
By:
København K
Postnr.:
1304
Det er fint, hvis den badning, der allerede finder sted lovliggøres, forudsat der skrides ind overfor brug af ghettoblastere og lign. støjforurening ligesom tilladelse til badning skal tidsbegrænses til dag- og tidlige aftentimer.
Læs høringssvar fra Camilla Thygesen
Indsendt af:
Emilia
Dato: 26. februar 2020
Svarnummer:
11
By:
København
Postnr.:
1250
Rigtig god idé med nogle lovlige badeforhold, der også øger sikkerheden omkring badningen ved Ofelia. Dog vil jeg som beboer tæt på Ofelia plads blive meget ked af at der er døgnåbent, da der er meget larm i forvejen i sommermånederne fra pladsen. Ligesom ved andre offentlige badeområder er det klart at foretrække, at der kommer et tidsrum på hvornår der må/kan bades fra Ofelia. 
Læs høringssvar fra Emilia
Indsendt af:
Stig
Dato: 24. februar 2020
Svarnummer:
10
By:
København
Postnr.:
2100
Hvis bademulighederne i indre København skal udvides, er det tvingende nødvendigt, at der skrides effektivt ind overfor brug af ghettoblastere og lign. støjforurening.
Læs høringssvar fra Stig
Indsendt af:
Katrine Tarp
Dato: 24. februar 2020
Svarnummer:
9
By:
KBH K
Postnr.:
1310
Det bliver et stort JA TAK til bademuligheder v. Kyssetrappen - og hvad med for enden af Kvæsthusmolen? Stemmer også for en sauna til brug for badelaug. Glæder mig allerede.
Læs høringssvar fra Katrine Tarp
Indsendt af:
Anette Whitt
Dato: 24. februar 2020
Svarnummer:
8
By:
København K
Postnr.:
1401
Virkelig god ide - ideen med et tidsinterval er også fornuftigt.
Læs høringssvar fra Anette Whitt
Indsendt af:
Erik Darman
Dato: 21. februar 2020
Svarnummer:
7
By:
Oslo
Postnr.:
0650
Dette synes jeg høres fortreffelig ut
Læs høringssvar fra Erik Darman
Indsendt af:
Klaus Nedergaard
Dato: 20. februar 2020
Svarnummer:
6
By:
København K
Postnr.:
1350
En badezone ved Ofelia Plads er en fantastisk god ide! Mon der kunne blive plads til et lillebitte hus - gerne med sauna og toilet - så vi kunne etablere den første vinterbadeklub i indre by?
Læs høringssvar fra Klaus Nedergaard
Indsendt af:
Tomasz Goldman
Dato: 19. februar 2020
Svarnummer:
5
Virksomhed / Organisation :
Ejerforeningen Krøyers Plads
By:
København
Postnr.:
1401
På ejerforeningens vegne vil jeg støtte ideen om en ny badezone ved Ofeliaplads. Jeg håber, at den nye badezone vil være med til at begrænse badning uden om de udpegede badezoner. Dette vil givetvis hjælpe vores ejerforening, som er meget plaget af voldsom støj og affald i sommermånederne ved Krøyers Plads. Placeringen virker umiddelbart meget velvagt med en passende større afstand til boliger. I lighed med andre høringssvar vil jeg påpege det uhengtsmæssige i badning om natten. Jeg har svært ved at se behovet for nattebadning, og til gengæld ser jeg en vis fare for badeulykker. Badning må gerne slutte kl. 22. Med venlig hilsen Tomasz Goldman
Læs høringssvar fra Tomasz Goldman
Indsendt af:
Jesper Sall Nielsen
Dato: 19. februar 2020
Svarnummer:
4
By:
København K
Postnr.:
1303
Jeg synes det er en god ide. Der bades jo allerede der. Jeg er mest til løsningen eksempel 1 Jeg synes godt at man kan sige at der kun må bades til kl 21-22 så man på en eller anden måde forebygger uroligheder som på Islands Brygge . Ofilia plads er de seneste år blevet lettere at komme til med bus og metro, og flere og flere bliver opmærksomme på denne skønne plads. En anden ting er at jeg mener at der bør tages nogle forbehold f.eks ved større events som EM i fodbold. Mvh Jesper
Læs høringssvar fra Jesper Sall Nielsen
Indsendt af:
Dennis Winther Jørgensen
Dato: 19. februar 2020
Svarnummer:
3
By:
København K
Postnr.:
1401
Det er fint at der etableres en badezone ved Kyssetrappen, det er et godt afgrænset område hvilket betyder der kan etableres foranstaltninger der   tilgodeser de badenes sikkerhed. Det kunne være ønskværdigt om man fra myndighedernes side  samtidig kunne gøre en forøget indsats for at forhindre badning i de områder det ikke er tilladt. At  badning i havnen skal være tilgængelig 24/7 er mig uforståeligt. Det er da kun til gavn for et fåtal ofte berusede personer. 
Læs høringssvar fra Dennis Winther Jørgensen

Sider