Luftfoto over lokalplanområdet Gammel Køge Landevej

Gammel Køge Landevej - lokalplanforslag

Forslaget vil muliggøre nyt kontorbyggeri med mulighed for butikker på op til ca. 26.800 m2 på ejendommen Gammel Køge Landevej 59-65.

Høringsfrist:

29. january 2019
Indsendt af:
Metroselskabet I/S
Dato: 6. december 2018
Svarnummer:
2
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Metroselskabet I/S
By:
København S
Postnr.:
2300
Se venligst vedhæftede bilag.
Læs høringssvar fra Metroselskabet I/S
Indsendt af:
Jacob Rasmussen
Dato: 5. december 2018
Svarnummer:
1
By:
Valby
Postnr.:
2500
Der bør etableres parkeringsanlæg i forbindelse med byggeriet, da parkeringen ellers vil belaste de nærliggende boligområder i en helt urimelig grad. I praksis er eneste mulighed for gadeparkering i nærheden langs Gl. Køge Landevej og i Valby Have-området. Valby Have har indtil nu haft stigende problemer med pendlerparkering i dagtimerne. Dette er lettet med etableringen af 3-timers zonen i dagtimerne, da pendlere har brug for at holde hele dagen og derfor ikke kan bruge Valby Have-området. Men for kunder til butikkerne vil en tidsbegrænsning på 3 timer ikke være en hindring, og vi vil dermed ende med samme parkeringssituation som den, der nu er blevet afhjulpet. Derfor bør kravet til antallet af parkeringspladser være, at det skal være tilstrækkkeligt til i sig selv at dække parkeringsbehovet, som ændringen af lokalplanen medfører, således at de omkringliggende kvarterer ikke belastes yderligere.
Læs høringssvar fra Jacob Rasmussen