Konkretisering af skybrudsplan Indre By

Høringsfrist:

26. august 2013
Indsendt af:
Bent Lohmann
Dato: 26. august 2013
Svarnummer:
6
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Indre By Lokaludvalg
By:
København K
Postnr.:
1466
Lokaludvalget tilslutter sig høringssvaret, som Miljøpunkt Indre By-Christianshavn har udformet (se vedhæftede). Vi er generelt enige i strategien om at aflede regnvand fra skybrud på overfladen og ikke bruge betydelige ressourcer på underjordiske og lukkede systemer, hvis effekt er usikker. Lokaludvalget ser frem til et fortsat samarbejde med forvaltningen om yderligere konkretisering af løsninger i bydelen. Venlig hilsen Bent Lohmann Formand for Indre By Lokaludvalg
Læs høringssvar fra Bent Lohmann
Indsendt af:
Pernille Nørby
Dato: 26. august 2013
Svarnummer:
5
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Københavns Universitet
By:
København K
Postnr.:
1017
Læs høringssvar fra Pernille Nørby
Indsendt af:
Sue-Ling Choong Knudsen
Dato: 23. august 2013
Svarnummer:
4
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Bygningsstyrelsen
By:
Valby
Postnr.:
2500
Bygningsstyrelsens høringssvar findes i vedhæftede brev.
Læs høringssvar fra Sue-Ling Choong Knudsen
Indsendt af:
Anne-Mette Wehmüller
Dato: 23. august 2013
Svarnummer:
3
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Miljøpunkt Indre by - Chris
By:
København
Postnr.:
1550
Miljøpunkt Indre by - Christianshavn. Høringssvar som forholder sig til skybrudssikring og bedre udnyttelse af byens rum til aktiviteter og byforgrønnelse. Projektet beskrives i pdf. nedenfor.
Læs høringssvar fra Anne-Mette Wehmüller
Indsendt af:
Jan Koed
Dato: 19. august 2013
Svarnummer:
2
Vedhæftede filer: 1
By:
Valby
Postnr.:
2500
Høringssvaret er vedhæftet som pdf-dokument.
Læs høringssvar fra Jan Koed
Indsendt af:
Thomas Anfinn Joensen
Dato: 17. juni 2013
Svarnummer:
1
Virksomhed / Organisation :
ATP Ejendomme A/S
By:
Kbh
Postnr.:
1016
Det første er et spørgsmål? Ved løsningen hvor kastelvolgraven hjælpermed afvikling af skybrudsvandet, bliver da Toldbodgade, Amaliegade, Bredgade -systemet aflastet i en grad så en særlig afvanding af disse kvarterer, f.eks. via en ny kæmpeleding i Fredericagade ført til havnen bliver unødvendig? Kastelvolgravløsningen synes at være den rigtige set ud fra de økonomiske parametre. Det er ligesom man får mest for pengene i den læsning uden at ændre meget ved områdets karakter i øvrigt. Finansieringen er i stor udtrækningen baseret på en forøgelse af kloak og afledningsbidraget. Det vil tjene som rigtig god folkeoplysning i skybrudsdelplanerne at indarbejde et skema og en graf som viser den forventede udvikling i vandforbruget og vandpriserne og priserne ffor afledning af spildevand og forventningen til udviklingen i den afledte spildevandsmængde, dels som følge af sparet vandforbrug og dels som følge af frakoblet regnvand.
Læs høringssvar fra Thomas Anfinn Joensen