Klimatilpasningsplanen

Klimatilpasningsplanen skal sikre, at Københavns Kommune er forberedt til fremtidens vejr og klima. Øverst til højre kan du både downloade den fulde beskrivelse af planen (100 sider) og en kortfattet udgave (16 sider).

Høringsfrist:

11. april 2011
Indsendt af:
Jens Hvass
Dato: 11. april 2011
Svarnummer:
4
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Miljøpunkt Indre By-Christianshavn
By:
København K
Postnr.:
1550
Vedhæftede pdf rummer Miljøpunkt Indre By-Christianshavns høringssvar, som består af tre dele - en generel diskussion, "Det klimapolitiske hovedgreb", samt to udbyggende dele, "Skolehaver i centrum" og "Urban Farming manifest", som belyser to konkrete indsatsområder. For bedre billedkvalitet kan høringssvarets tre dele downloades i højere opløsning fra vores blog, "Strøtanker om bæredygtighed", på følgende adresse http://a21.dk/blog/2011/04/11/kks-klimatilpasningsplan
Læs høringssvar fra Jens Hvass
Indsendt af:
Morten Beha Pedersen
Dato: 8. april 2011
Svarnummer:
3
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Hvidovre Kommune, Teknisk Forvaltning
By:
Hvidovre
Postnr.:
2650
Se vedlagte dokument.
Læs høringssvar fra Morten Beha Pedersen
Indsendt af:
Erik Jørgensen
Dato: 30. marts 2011
Svarnummer:
2
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
MiljøPunkt Nørrebro
By:
København N.
Postnr.:
2200
Høring af Københavns Klimatilpasningsplan Vi vurderer Klimatilpasningsplanen som værende en god plan. Vi skal dog bemærke at det i det fremtidige arbejde med implementering af de foreslåede løsninger vigtigt at fokusere meget mere på borgerinddragelse i de fremtidige kvartersløsninger, for at sikre den nødvendige lokale forankring af projekterne. For at sikre størst mulig bæredygtighed i implementeringen af planen, er det vigtigt at fokusere mere på kvartersløsninger end enkelt ejendoms løsninger. Dette vil kræve at der aktivt arbejdes med inddragelse af alle borgere i arbejdet. Miljøpunkterne vil være en af de stærkeste aktører i dette arbejde, i samarbejde med alle andre relevante aktører. Bæredygtigheden i klimatilpasnings arbejdet sikres ved at samtænke alle elementer af miljømæssig sundhed for beboerne. Ikke kun LAR løsninger (lokal afledning af regnvand) som grundlag for grønne løsninger og dermed sikre en større biodiversitet, men også sikre at gaderummet giver beboerne bedre og sundere udfoldelses muligheder. Derfor er samtænkning mellem grønne cykelstier, bedre plads for fodgængere og sikrere skoleveje vigtig for også at skabe tryggere rammer for beboerne. Det er vigtigt at fokusere på borgernes behov, og bruge mulighederne i Klimatilpasningsplanen til at opfylde så mange som muligt af de lokale beboeres ønsker. Erfaringen på Nørrebro er, at beboerne ønsker et grønnere Nørrebro, så LAR løsninger kan udnyttes til etablering af f.eks. borgernære urbane haver, trygge grønne opholdsområder, samt plads til at røre sig gennem samtænkning af motion og blå og grønne løsninger. For at få afprøvet de tekniske løsninger under lokale forhold er det vigtigt at etablere et teknisk demonstrations projekt og samtidigt have et udstillings vindue for LAR løsninger for beboerne i København. Gennem de sidste 3 år har der i De Gamles By været et samarbejds projekt mellem Københavns Energi, Københavns Ejendomme, De Gamles By / Sundhedsforvaltningen og Miljøpunkt Nørrebro om opbygning og afprøvning af LAR løsninger. For at sikre sammenhænge i og mellem bydele er det vigtigt at tænke i “Grønne Korridorer”. En grøn korridorer fra Fælledparken på Østerbro med etablering af et ambitiøst klimatilpasnings projekt i Sjællandsgade på Nørrebro og en forbindelse gennem Assistentens Kirkegård vil kunne skabe forbindelse til Frederiksberg. Miljøpunkt Nørrebro er allerede langt fremme med at skabe en vision for et sådan projekt, med involvering af mange aktører, f.eks. Københavns Universitet, Nørre Campus, hvor der også arbejdes med LAR løsninger i den aktuelle udbygning. Efter indførelse af trængselsafgift vil en åbning af Ladegårdsåen kunne være med til at afhjælpe mange af de problemer der er beskrevet i Klimatilpasningsplanen. Projektet “Livet under Buen” vil samtidig kunne styrke blå og grønne løsninger i et kvarterløft omkring Lundtoftegade. For at lokalt forankre de beskrevne kvarters løsninger, er det vigtigt at samtænke social ansvarlighed ind. Lokal forankring sikres bedst ved at driften af de grønne og blå løsninger kommer beboerne i lokalområdet til gavn i form af rigtige arbejdspladser, eventuelt gennem etablering af foreninger der kan varetage arbejdet.
Læs høringssvar fra Erik Jørgensen
Indsendt af:
Ole Pedersen
Dato: 22. marts 2011
Svarnummer:
1
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Amager Øst Lokaludvalg
By:
København S
Postnr.:
2300
Læs høringssvar fra Ole Pedersen