Varsel om stramning vedrørende nattilladelser i visse gader i København

Høring vedrørende varsel om præcisering af nuværende varsel om stop for nye nattilladelser i hele tidsrummet fra kl. 24.00 til kl. 05.00 i følgende gader: Vestergade, Larsbjørnsstræde, Studiestræde, Teglgårdstræde, Sankt Peders Stræde og dele af Gothersgade

Høringstype

Andet

Område

Indre By-Christianshavn

Tidsperiode for høringen

9. february 2017 til 2. march 2017

Indsendelsesfrist for høringssvar

2. march 2017

Høringen er lukket

 
Det påtænkte varsel om praksisændring lyder:

  • Der er stop for nye nattilladelser i hele tidsrummet fra kl. 24.00 til kl. 05.00 i følgende gader: Vestergade, Larsbjørnsstræde, Studiestræde, Teglgårdstræde, Sankt Peders Stræde og dele af Gothersgade. 

Baggrunden for varslet er, at der er betydelige nattelivsgener hele natten i Nørre Kvarter og dele af Gothersgade i Indre By.
En ny analyse viser, at der er et højt belastningsniveau hele natten i de omtalte områder. Det gælder affald, støj, trafik, anmeldelser til politiet m.v.
Det vurderes derfor, at den høje lokale koncentration af serveringssteder med nattilladelser og den tilhørende ”festen i gaden” er medvirkende årsager til gener i form af bl.a. mere gade-uorden og øget affaldsmængde.
Hensynet til de mange beboeres nattesøvn i disse gader vurderes af ovenstående grunde at måtte veje tungere end hensynet til, at nye restaurationer kan få nattilladelser. Varslet har ingen betydning for allerede eksisterende bevillingshavere.
Fakta

  • I 2014 besluttede Bevillingsnævnet at varsle et stop for såkaldte 05-tilladelser i Vestergade, Larsbjørnsstræde, Studiestræde, Teglgårdstræde, Sankt Peders Stræde og dele af Gothersgade. 
  • Ny dokumentation af nattelivsgener har gjort det muligt for Bevillingsnævnet i København at præcisere varslet og dermed udvide det til at gælde alle typer nye nattilladelser i tidsrummet fra kl. 24.00 til kl. 05.00 i de berørte gader.
  • Alle ansøgninger vil fortsat blive behandlet individuelt i Bevillingsnævnet i overensstem¬melse med loven og de forvaltningsretlige principper. 
  • Nuværende restauratører, som overholder reglerne, vil fortsat kunne søge om fornyelse samt overførsel af alkoholbevilling og nattilladelse.
  • Borgerrepræsentationen forventes at vedtage en ny nattelivs- og restaurationsplan i efteråret 2017. 
  • Varslet drøftes igen, når den nye restaurationsplan foreligger. 

 

Ansvarlig

Sekretariatet for Bevillingsnævnet Kultur- og Fritidsforvaltningen

Få nyt om høringer

Abonnér