Vanløse bydelsplan

Vanløse har gode offentlige trafik muligheder. Vanløse rummer imidlertid også en række store, befærdede veje og er den bydel i København, som gennemkrydses af de længste regionale vejstrækninger. Det giver en række miljø- og sundhedsmæssige udfordringer for bydelen. Udfordringerne vedrører f.eks. luftog støjforurening, trafiksikkerhed, sikre skoleveje og bedre forhold for de bløde trafikanter.

Høringstype

Lokalplan

Område

Vanløse

Tidsperiode for høringen

1. januar 2009 til 15. april 2009

Sagsnummer

2009-57286

Indsendelsesfrist for høringssvar

15. april 2009

Høringen er lukket

Vanløse er med ca. 36.100 beboere kommunens befolkningsmæssige mindste bydel. Borgerne i Vanløse er glade for deres
bydel. Vanløse Lokaludvalg gennemførte i januar-februar 2008 en spørgeskemaundersøgelse, hvor borgerpanelet i Vanløse
blev stillet en række spørgsmål om deres bydel. I undersøgelsen svarede hele 93 %, at de synes ”meget godt” eller ”godt”
om at bo i Vanløse, og mange borgere beskriver bydelen som ”et smørhul”. Vanløse rummer på én gang de kvaliteter, som
findes i ’landsbyen’ og samtidig de kvaliteter, som hører storbyen til. Vanløse har f.eks. gode offentlige transportmidler med
metro, S-tog og busser og har samtidig en række rekreative arealer som eksempelvis Damhussøen, Damhusengen og
Grøndalsparken. Transport og gode rekreative områder er vigtige, idet Vanløse traditionelt er en bydel, man bor i, men
ikke en bydel, man arbejder i. Vanløse er, sammen med Brønshøj-Husum, den bydel i Københavns Kommune, der rummer
færrest arbejdspladser.

Vanløses grønne og rekreative områder er en styrke for bydelen og rummer en række potentialer for bydelens borgere.
Områderne giver mulighed for bevægelse, oplevelser, uformelle møder og naturoplevelser. Borgerne oplever Vanløse
som en forholdsvis tryg bydel, og hele 65 % af bydelens borgerpanel mener, at Vanløse er en tryg og sikker bydel at færdes
i. Men bydelen har dog også nogle udfordringer i forhold til at styrke byrum og øge indsatsen for en renere bydel.

Borgerne i Vanløse er forholdsvis ressourcestærke, og bydelen er ikke præget af store sociale problemer. Det er imidlertid vigtigt
at holde øje med forholdene for både unge, voksne og ældre, idet bydelen har nogle aktuelle udfordringer. Ifølge hæftet
”Vanløse på Kryds og Tværs. En social kortlægning af Vanløse”, som lokaludvalget har udgivet i 2008, har borgerne i Vanløse
stor risiko for livsstilssygdomme. De unge mangler spændende aktiviteter, og selvom bydelen har mange klubber og foreninger
for ældre, er der risiko for ensomhed mv. Det er derfor behov for at være på forkant og få styrket bydelens sundhedsmæssige
og sociale profil, få etableret nogle frirum og væresteder samt styrke netværksdannelsen på tværs i bydelen.

Et andet område der kan styrkes i Vanløse, er handelslivet. Vanløse har mange mindre butikker, hvoraf de fleste er placeret
på Jernbane Allé, som er en del af Vanløse Bymidte. Dette område vil i de kommende år gennemgå en større forandring, idet der bl.a. er aktuelle planer om at etablere et center, der både skal rumme indkøbsfaciliteter, idrætsmuligheder og kontorfaciliteter.

Vanløse har gode offentlige trafik muligheder. Vanløse rummer imidlertid også en række store, befærdede veje og er den bydel
i København, som gennemkrydses af de længste regionale vejstrækninger. Det giver en række miljø- og sundhedsmæssige
udfordringer for bydelen. Udfordringerne vedrører f.eks. luftog støjforurening, trafiksikkerhed, sikre skoleveje og bedre forhold
for de bløde trafikanter.

Alt i alt er Vanløse en ressourcestærk og aktiv bydel, der dog også har udfordringer, som der skal arbejdes videre med.

Ansvarlig

Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling Rådhuset 1599 København V Tlf: 33 66 28 00 Fax: 33 66 70 03 E-mail: cbu@okf.kk.dk

Få nyt om høringer

Abonnér