Udkast til Københavns Kommunes vandhandleplan

Høringstype

Andet

Område

Hele byen

Tidsperiode for høringen

29. maj 2015 til 24. juli 2015

Indsendelsesfrist for høringssvar

24. juli 2015

Høring ikke åben

Vandhandleplanen indeholder kommunens planer for at opnå god økologisk tilstand i vores vandområder, så de kan leve op til kravene i EU´s vandrammedirektiv. Den forventes endeligt vedtaget d 30. oktober 2015