Tung trafik strategi

Forslag til Strategi for tung trafik i København tager udgangspunkt i et primært mål om at mindske antallet af ulykker i København, hvor lastbiler er involveret via 12 nye indsatsområder

Høringstype

Andet

Område

Hele byen

Tidsperiode for høringen

1. juli 2009 til 26. august 2009

Sagsnummer

2009-84260

Indsendelsesfrist for høringssvar

26. august 2009

Høringen er lukket

 

Trafikulykker med lastbiler er ofte mere alvorlige end andre trafikulykker. For eksempel var lastbiler involveret i cirka 23 % af de registrerede dødsulykker i 2002-2006, men udgjorde kun cirka 3,4 % af den samlede biltrafik.

Samtidig er lastbilerne en markant trafikantgruppe, der med støj, vibrationer og dens blotte tilstedeværelse skaber utryghed og begrænsninger for bylivet. Dette gør sigsærligt gældende i de tætte bydele, hvor der færdes mangefodgængere og cyklister.

På den baggrund har Københavns Kommunes Borgerrepræsentation vedtaget, at der skal udarbejdes et forslag til en samlet strategi for den tunge trafik.

Strategiens 12 forskellige indsatser falder inden for tre hovedoverskrifter: Københavns Kommune som forbillede, Regulering af den tunge trafik, og Information og dialog.

Hovedgrebet i strategien er at arbejde for at samle så megen tung trafik som muligt på strækninger, der er bedst egnet til afvikling af den tunge trafik. Dette greb begynder med udpegning af et anbefalet rutenet for lastbiler, kaldet det røde rutenet, og en konsekvent skiltning af de anbefalede rutenet i hele København.

Det vil sige, at fastlæggelsen af det røde rutenet, samt opsætning af skilte med henvisning til den anbefalede rute for lastbiler, vil være det første konkrete resultat af strategiens implementering.

En anbefalet rute er i sig selv ikke en ’tvangsrute’. Det anbefales lastbiler at benytte ruten, men det er ikke ulovligt at benytte andre veje. Strategien indeholder derfor forskellige supplerende tiltag. Dels tiltag, som i stadigt stigende grad skal sikre trafiksikkerheden og fremkommeligheden på det anbefalede rutenet, dels tiltag, der ved hjælp af bedre GPS-information vejleder til bedre brug af rutenettet. Desuden vil reguleringen af den tunge trafik uden for det anbefalede rutenet på længere sigt blive strammet. Dette gøres ved hjælp af en generel nedsættelse af hastighedsgrænsen fra 50 km/t til 40 km/t uden for det anbefalede rutenet, tidsbegrænsninger for den tunge trafik og krav om lastbiler med godt udsyn: lav siderude i højre fordør, chaufførassistent og lave førerhuse.

For at målene skal nås, og for at udvikle de gode løsninger, er en høj grad af information og samarbejde afgørende. Derfor indeholder strategien blandt andet et forslag til et partnerskab med branchen. Dette skal ske i form af nedsættelsen af et udvalg for tung trafik. Det er kommunens oplæg, at udvalget skal stå for en certificeringsordning, hvor virksomheder og transportører kan opnå en særlig trafiksikkerhedsvurdering. Vurderingen kan bruges i det videre arbejde, for eksempel i forbindelse med udbud af transportopgaver, og som grundlag for at differentiere de konkrete trafikreguleringer i forhold til lastbilernes certificering. Samtidig skal der informeres bredt om løsningerne, så det dels er klart for alle parter, hvor de må og ikke må køre, dels for at kommunikere formål og målsætninger bedst muligt til alle berørte parter.

I hele denne proces er det vigtigt, at Københavns Kommune går forrest og viser sig som et forbillede til efterfølgelse. Dels for at demonstrere de gode løsninger, dels fordi Københavns Kommune - som Danmarks største arbejdsplads - genererer en del tung trafik i byen. Varelevering, driftsarbejder og nyanlæg bidrager alle til lastbiltrafik i byen, og ved at sikre, at disse transportopgaver løses på den bedste måde, skaber kommunen en reel forandring i bybilledet.

Strategien kan rekvireres på tryk (så længe lager haves) via mailadressen under fanen "Ansvarlig". Angiv venligst navn, adresse og ønsket antal.

Ansvarlig

Center for Trafik Islands Brygge 37, 2. sal Postboks 450 1505 København V E-mail: trafik@tmf.kk.dk Mærke "TUNG TRAFIK"

Få nyt om høringer

Abonnér