Trafikale ændringer på Gerbrandsvej

Forslag til tidsbegrænset parkeringsforbud i tidsrummet kl. 7.30 - 8.30

Høringstype

Andet

Område

Amager Øst

Tidsperiode for høringen

15. maj 2024 til 20. juni 2024

Sagsnummer

2024-0149201

Indsendelsesfrist for høringssvar

20. juni 2024

Høring ikke åben

I forlængelse af tidligere høring omkring trafikale ændringer på vejene Gerbrandsvej og Amagerbrogade, så forslås yderligere tiltag for at øge sikkerheden og oversigtsforholdene på skolevejene til Gerbrandskolen samt de nærliggende institutioner. Københavns kommune afholder hermed en offentlig høring vedr. forslåede vejændringer på Gerbrandsvej og Amagerbrogade

Baggrund

I forbindelse med budget 2021 fik blev Gerbrandskolen udpeget til at få etableret en tryghedszone, hvor man begrænsede kørsel i tidsrummet 7.30-8.30. Dette har eftersignede haft en god effekt på Gerbrandsvej for de mange skolebørn, dog er der stadig nogen trafikale udfordringer i området. For at gøre oversigtsforholdene bedre, forslås det at der indføres tidsbegrænset parkeringsforbud ved den vestlige del af Gerbrandsvej og frem til første Indkørselsforbuddet starter, i tidsrummet 7.30-8.30.

Initiativet er udarbejdet for at skabe mere trygge skoleveje og derved gøre det lettere for skolebørnene at overskue trafikken.

Ændringerne omkring skolerne kan blandt andet betyde eventuelle nedlæggelser af et mindre antal parkeringspladser, indkørselsforbud, vigepligt, standsningsforbud og påbudt kørselsretning. Hvilke ændringer der gælder for den indbefattede skole kan aflæses på oversigtskortet i bilaget.

Høringsfrist

Københavns kommune ønsker at få borgernes eventuelle bemærkninger til høringsbrevet senest den 20. juni 2024.

Forvaltningen vil på baggrund af høringssvar vurdere om forslaget skal justeres.

Kontakt