Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2008

Implementering af anlægsprojekter pr. 2016

Høringstype

Andet

Område

Hele byen

Tidsperiode for høringen

24. february 2016 til 21. april 2016

Indsendelsesfrist for høringssvar

21. april 2016

Høringen er lukket

Regulering af regn- og spildevandshåndteringen - herunder klimatilpasning - sker i den lovpligtige spildevandsplan. Da byen hele tiden udvikler sig, er der løbende behov for indarbejdelse af en række konkrete kloakerings- og skybrudsprojekter i planen. For at sikre den nødvendige implementering af skybrudsprojekterne og ændringer af kloakeringsmetoden i en række byudviklingsområder, har Teknik- og Miljøforvaltningen udarbejdet forslag til et nyt spildevandsplantillæg, der indeholder projekter, som skal gennemføres i 2016. Forslaget er i høring indtil 20. april 2016.
 

Ansvarlig

Klimaenheden Byens Udvikling klimatilpasning@tmf.kk.dk

Få nyt om høringer

Abonnér