Tilladelse til midlertidig brug af forurenet byggeaffald på Redmolen

Teknik- og Miljøforvaltningen, Center for Miljø har meddelt tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens § 19 til midlertidig brug af nedknust forurenet byggeaffald til en midlertidig kørevej på Redmolen.

Høringstype

Andet

Område

Østerbro

Tidsperiode for høringen

22. january 2013 til 20. february 2013

Sagsnummer

2013-1281

Indsendelsesfrist for høringssvar

20. february 2013

Høringen er lukket

Teknik- og Miljøforvaltningen, Center for Miljø har meddelt tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens § 19 til midlertidig brug af nedknust forurenet byggeaffald.
Byggeaffaldet stammer fra nedrivningen af den tidligere smøreoliefabrik på Lûdersvej, Redmolen, og skal bruges til en midlertidig kørevej m.v. på stedet. Byggeaffaldet erstatter primære råstoffer, som ellers skulle tilføres.
Alle har til enhver tid mulighed for at få aktindsigt i sagen. Retten til aktindsigt følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og miljøoplysningsloven. Oplysninger i sagen kan fås hos Center for Miljø.
Enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald kan inden 4 uger fra dato påklage afgørelserne til Natur- og Miljøklagenævnet. En eventuel klage skal sendes til Center for Miljø, Njalsgade 13-15, Postboks 259, 1502 København V, tlf.: 33 66 33 66, E-mail: miljoe@tmf.kk.dk.
 

Ansvarlig

Center for Miljø Affaldsområdet Njalsgade 13 Postboks 259 1502 København V

Få nyt om høringer

Abonnér