Tilladelse til mellemdeponering og genudlægning af lettere forurenet muldjord ved Bygværk 1 i Vigerslevparken

Høringstype

Andet

Område

Valby

Tidsperiode for høringen

14. october 2013 til 11. november 2013

Sagsnummer

2013-0224172

Indsendelsesfrist for høringssvar

11. november 2013

Høringen er lukket

Center for Miljø har givet HOFOR tilladelse til at mellemdeponere og genudlægge lettere forurenet muldjord i forbindelse med udgravning af bygværk 1 i Vigerslevparken, i forbindelse med anlæg af boret tunnel langs Damhusåen.

Da den ønskede mellemdeponering og genudlægning af forurenet muldjord kan indebære en risiko for forurening af jord og grundvand, kræves en vurdering efter § 19, stk. 1, i miljøbeskyttelsesloven
Center for Miljø vurderer på baggrund af det fremsendte ansøgningsmateriale, at mellemdeponeringen og genudlæggelsen ikke vil medføre nogen væsentlig risiko for forurening af jord og grundvand.

Afgørelsen offentliggøres her på portalen, således at parter med individuel, væsentlig interesse har mulighed for at påklage tilladelsen.

Afgørelsen kan for så vidt angår retlige forhold påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagen skal indgives skriftligt til Center for Miljø, Njalsgade 13, 2300 København S eller på mail til miljoe@tmf.kk.dk inden 4 uger fra tidspunktet for afgørelsens offentliggørelse.
 
Natur- og Miljøklagenævnet opkræver et klagegebyr. Vejledning om klageregler og gebyrordning kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk. Søgsmålsfristen for domstolsprøvelse af afgørelsen er 6 måneder efter bekendtgørelsen.
 

Ansvarlig

Teknik & Miljøforvaltningen, Center for Miljø

Få nyt om høringer

Abonnér