Tilladelse til jordvarme på Pragstjernevej 10A og 10B

Høringstype

Andet

Område

Brønshøj-Husum

Tidsperiode for høringen

6. march 2013 til 4. april 2013

Sagsnummer

2012-190096 og 2013-37957

Indsendelsesfrist for høringssvar

4. april 2013

Høringen er lukket

Center for Miljø har givet to grundejere tilladelse til at etablere hver sit horisontale jordvarmeanlæg i forbindelse med nybyggeri af et dobbelthus. Varmeslangerne bliver udlagt i havearealerne på hver side af huset og i både 1 og 2 meters dybde.
Center for Miljø vurderer på baggrund af det fremsendte ansøgningsmateriale, at udlægningen af varmeslangerne ikke vil udgøre en risiko for de omkringliggende naturarealer eller grundvand.
Afgørelsen kan for så vidt angår retlige forhold påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagen skal indgives skriftligt til Center for Miljø, Njalsgade 13, 2300 København S eller på mail til miljoe@tmf.kk.dk inden 4 uger fra tidspunktet for afgørelsens offentliggørelse. Natur- og Miljøklagenævnet opkræver et klagegebyr. Vejledning om klageregler og gebyrordning kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk. Søgsmålsfristen for domstols¬prøvelse af afgørelsen er 6 måneder efter bekendtgørelsen.
 

Ansvarlig

Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø

Få nyt om høringer

Abonnér