Tilladelse til genanvendelse af lettere forurenet jord i Museumshaven ved Statens Museum for Kunst

Høringstype

Andet

Område

Østerbro

Tidsperiode for høringen

21. june 2013 til 22. july 2013

Sagsnummer

2012-158752

Indsendelsesfrist for høringssvar

22. july 2013

Høringen er lukket

Center for Miljø har givet Center for Park og Natur samt Center for Anlæg tilladelse til at genanvende lettere forurenet jord i forbindelse med etablering af ny Museumshave ved Statens Museum for Kunst.

Da den ønskede genanvendelse af forurenet jord kan indebære en risiko for forurening af jord og grundvand, kræves en vurdering efter § 19, stk. 1, i miljøbeskyttelsesloven

Center for Miljø vurderer på baggrund af det fremsendte ansøgningsmateriale, at genanvendelsen ikke vil medføre nogen væsentlig risiko for forurening af jord og grundvand.

Afgørelsen kan for så vidt angår retlige forhold påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagen skal indgives skriftligt til Center for Miljø, Njalsgade 13, 2300 København S eller på mail til miljoe@tmf.kk.dk inden 4 uger fra tidspunktet for afgørelsens offentliggørelse.

Natur- og Miljøklagenævnet opkræver et klagegebyr. Vejledning om klageregler og gebyrordning kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk. Søgsmålsfristen for domstolsprøvelse af afgørelsen er 6 måneder efter bekendtgørelsen.

Ansvarlig

Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø

Få nyt om høringer

Abonnér